TPHCM điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020

SGGPO
UBND TP giao các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện khẩn trương thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của địa phương (đối với 5 huyện).

Chiều 16-8, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn TP đến năm 2020, UBND TP giao các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện khẩn trương thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của địa phương (đối với 5 huyện).

Theo đó, căn cứ vào chỉ tiêu được phân bổ, tổ chức giám sát, theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách, phù hợp phát triển kinh tế xã hội địa phương và đảm bảo an ninh quốc phòng. Sở Nông nghiệp& Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường và UBND quận, huyện có liên quan để xác định khu vực và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ theo quy định tại Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19-6-2018 của Chính phủ.

Sở Tài nguyên - Môi trường là cơ quan đầu mối, theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND quận, huyện thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND TP; giúp UBND TP trong việc công khai các tài liệu về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của thành phố theo quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP những vướng mắc, phát sinh (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện.

QUỐC HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn