10 sự kiện ngành TN-MT năm 2012

Bộ trưởng Bộ TN-MT vừa công bố 10 sự kiện tiêu biểu của ngành trong năm 2012.

Cụ thể: Bộ tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập (2002 - 2012) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh; tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước làm căn cứ để Ban chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TƯ; Luật Tài nguyên nước được Quốc hội thông qua; chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường; công bố kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cập nhật chi tiết cho Việt Nam và Kế hoạch hành động của Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu; hoàn thành dự án Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống trọng lực nhà nước; hai khu Ramsar (vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế) được Ban Thư ký Công ước Ramsar quốc tế công nhận đó là Vườn quốc gia Tràm Chim và Vườn quốc gia Mũi Cà Mau; tìm thấy nguồn nước dưới đất tại Mèo Vạc, thuộc khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ở độ cao 1.000 - 1.500m so với mực nước biển; cổng thông tin điện tử Tổng cục Môi trường, Bộ TN-MT được nhận giải ba của khu vực châu Á - Thái Bình Dương về Chính phủ điện tử xanh; Trung tâm dữ liệu ngành TN-MT chính thức đi vào hoạt động.

 M.HUY

Các tin, bài viết khác