TPHCM công khai chất lượng môi trường

Ngày 10-4, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn ký kết quy chế phối hợp về cung cấp thông tin kết quả quan trắc môi trường lên bảng thông tin giao thông điện tử.

(SGGP).- Ngày 10-4, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn ký kết quy chế phối hợp về cung cấp thông tin kết quả quan trắc môi trường lên bảng thông tin giao thông điện tử.

Theo đó, vào trước ngày 25 hàng tháng, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp 5 thông số đối với chất lượng môi trường không khí (bao gồm: NO2, CO, bụi tổng, bụi PM10 và tiếng ồn) và 4 thông số đối với chất lượng môi trường nước mặt (gồm: pH, DO, BOD5, COD) cho Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn đưa lên bảng thông tin giao thông điện tử. Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đây là lần đầu tiên TPHCM thực hiện công khai chỉ số môi trường đến với cộng đồng.

Kiểm tra chất lượng không khí thông qua ứng dụng Air Quality

Từ trước đến nay, việc công bố chỉ số môi trường cũng đã được tiến hành nhưng chủ yếu trên trang thông tin của sở hoặc của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc sở, nên phạm vi thông tin còn nhiều hạn chế. Việc đưa thông tin lên hệ thống bảng điện tử giao thông là giải pháp hiệu quả, tạo điều kiện để rộng rãi người dân tiếp cận, từ đó đóng góp ý kiến, giải pháp cải thiện môi trường. Mặt khác, thông qua việc thông tin trên, các cơ quan chức năng liên quan cũng kịp thời nắm bắt được phản ánh của người dân về những điểm nóng ô nhiễm đang tồn tại trên địa bàn TP.

Được biết, kết quả đo đạc chất lượng môi trường không khí và nước của TP giai đoạn từ năm 2011 đến nay đều vượt quy chuẩn cho phép. Trong đó, đối với chất lượng không khí, nồng độ bụi phát sinh do hoạt động giao thông luôn ô nhiễm ở mức cao. Đối với chất lượng nguồn nước, nguồn nước sông tại sông Sài Gòn - Đồng Nai, cơ bản vẫn nằm trong chỉ tiêu cho phép, ngoại trừ thông số các chất thải rắn lơ lửng, dầu và vi sinh. Còn chất lượng nguồn nước kênh rạch nội thành thì gần như ô nhiễm nặng và chưa có dấu hiệu cải thiện tích cực trong thời gian tới.

ÁI VÂN