Tạm ngưng hoạt động công ty TNHH Thủy sản Hòa Thắng do xả nước thải ra môi trường

(SGGPO).- Ngày 7-4, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã ban hành công văn số 2608/UBND-VP chỉ đạo tạm ngưng hoạt động đối với Công ty TNHH thủy sản Hòa Thắng (xã Tân Hải, huyện Tân Thành), yêu cầu công ty chấm dứt mọi hoạt động sản xuất của nhà máy chế biến hải sản tại xã Tân Hải, tuyệt đối không được phép xả nước thải (ngay cả sau khi đã qua hệ thống xử lý nước thải) khi chưa được sự cho phép của UBND tỉnh.

(SGGPO).- Ngày 7-4, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã ban hành công văn số 2608/UBND-VP chỉ đạo tạm ngưng hoạt động đối với Công ty TNHH thủy sản Hòa Thắng (xã Tân Hải, huyện Tân Thành), yêu cầu công ty chấm dứt mọi hoạt động sản xuất của nhà máy chế biến hải sản tại xã Tân Hải, tuyệt đối không được phép xả nước thải (ngay cả sau khi đã qua hệ thống xử lý nước thải) khi chưa được sự cho phép của UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Tải nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với Xí nghiệp cấp nước Bà Rịa, Điện lực Tân Thành tạm ngưng cung cấp điện, nước phục vụ cho sản xuất, chỉ cung cấp điện nước phục vụ cho mục đích sinh hoạt, vận hành và cải tạo hệ thống xử lý nước thải đối với Công ty TNHH thủy sản Hòa Thắng. Bên cạnh đó,  các Sở ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho Công ty TNHH thủy sản Hòa Thắng để nhanh chóng di dời về Khu chế biến hải sản Lộc An (huyện Đất Đỏ).

Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu được UBND tỉnh giao phải chỉ đạo Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) chủ trì, phối hợp với SởTN&MT, UBND huyện Tân Thành và các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát sự hoạt động của các cơ sở chế biến hải sản tại khu vực xã Tân Hải, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đầm chứa nước xả thải của các nhà máy chế biến hải sản xã Tân Hải chuyển thành màu tím

Trước đó, ngày 27-3, trong quá trình kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất tại khu chế biển hải sản Tân Hải, huyện Tân Thành, đoàn kiểm tra của Sở TN-MT và Phòng Cảnh sát môi trường – PC49, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hiện Công ty TNHH Thủy sản Hòa Thắng xả nước thải có màu nâu vàng từ quá trình cải tạo hệ thống xử lý nước thải của công ty ra môi trường với lưu lượng khoảng 40m³/ngày. Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu nước tại hố ga xả thải phía trước cổng công ty để phân tích, đồng thời đã yêu cầu công ty ngưng ngay hoạt động sản xuất và xả thải, tuyệt đối không được phép sản xuất hoặc xả nước thải trong quá trình cải tạo hệ thống xử lý nước thải khi chưa được sự đồng ý của cơ quan chức năng.

Đến ngày 28-3, Sở TN-MT tỉnh BR-VT có văn bản số 1232 đề xuất UBND tỉnh BR-VT yêu cầu Công ty TNHH thủy sản Hòa Thắng (khu chế biến hải sản Tân Hải) chấm dứt hoạt động sản xuất, tuyệt đối không được phép xả thải ngay cả sau khi đã qua hệ thống xử lý, khi chưa được phép của UBND tỉnh. 

Công ty TNHH Thủy sản Hòa Thắng là 1 trong 4 doanh nghiệp tại khu chế biến hải sản Tân Hải có hệ thống xả thải trực tiếp ra đầm nước trước cống số 6, được UBND tỉnh cho phép hoạt động 10% công suất đến hết ngày 28-2-2017.

NÔNG NGÂN