1.600 tỷ đồng cho giảm thiểu tác hại của môi trường

(SGGP).- Ngày 3-8, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, theo bản dự thảo mới nhất, dự kiến tổng kinh phí để thực hiện Chương trình quốc gia giảm thiểu tác hại của môi trường tới sức khỏe người dân giai đoạn 2010-2015 là 1.600 tỷ đồng.

Trong đó, kinh phí cho tổ chức điều tra, thống kê và đánh giá tác động sức khỏe môi trường và lập kế hoạch giải quyết tại các khu vực gây ô nhiễm (cho toàn bộ 63 tỉnh thành) là 160 tỷ đồng; kinh phí triển khai thực hiện các biện pháp theo kế hoạch đã đề ra tại trung ương và địa phương là 960 tỷ đồng.

Một số mục tiêu quan trọng được đề ra trong chương trình là đến năm 2015 sẽ thống kê, đánh giá được quy mô, mức độ ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến cộng đồng dân cư tại 100% điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; triển khai các hoạt động giảm thiểu, kiểm soát tác hại của ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe người dân tại 100% bệnh viện trung ương và cấp tỉnh... 

A. PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất