20%-30% cơ sở có nguồn thải lớn đã được quản lý

Theo Bộ TN-MT, giai đoạn 2016-2020, các cơ quan trung ương và địa phương đã phối hợp nhịp nhàng, thống nhất trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. 

Theo đó, các đơn vị đã phối hợp quản lý tốt 20%-30% cơ sở có nguồn thải lớn, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao (gây ra 70%-80% các vấn đề môi trường) để khoanh vùng, áp dụng các biện pháp phòng ngừa, giám sát chặt chẽ việc xả thải, kiên quyết xử lý vi phạm, đảm bảo thực hiện tốt bảo vệ môi trường.

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt được triển khai đồng bộ, có lộ trình phù hợp đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, tái chế tăng, tỷ lệ chôn lấp giảm. 

Đọc nhiều nhất

Phát triển bền vững

Hoài Ân chắt chiu nguồn lực đầu tư để phát triển đồng bộ

Là huyện trung du, miền núi tỉnh Bình Định, huyện Hoài Ân những năm qua nổi bật bởi phát triển nông nghiệp, đang hướng đến ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Song song với đó, huyện đang tập trung các nguồn lực và nhiều giải pháp để tạo sự phát triển đồng bộ, trong đó chăm lo đầu tư về giáo dục, hạ tầng giao thông miền núi đang được huyện hết sức chú trọng.

Hợp tác kinh tế và đầu tư

Long An - “Địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư

Với chiến lược đầu tư hạ tầng và chính sách hợp lý trong thời gian qua đã giúp tỉnh Long An trở thành điểm sáng, “địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài. Đồng thời, Long An cũng biết cách khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương mình để vươn lên phát triển trong tốp đầu của khu vực ĐBSCL.