34 tiến sĩ, thạc sĩ Trường Đại học Đồng Nai thiếu việc làm

Ngày 27-2, ông Lê Anh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai, cho biết, nhà trường vừa có văn bản gửi UBND tỉnh để xin rút lại văn bản về việc hơn 30 giảng viên chưa được bố trí công việc.

Trước đó, tháng 1-2024, Trường Đại học Đồng Nai gửi báo cáo đính kèm danh sách 34 giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ chưa được bố trí việc làm do “khả năng đáp ứng chuyên môn chưa phù hợp”, đã gây bức xúc đối với các giảng viên và chuyên viên liên quan. Nhà trường thừa nhận việc sử dụng cụm từ “không thể bố trí việc làm” trong báo cáo là chưa chuẩn xác, gây ra sự hiểu lầm. Hiện một số giảng viên, chuyên viên đang làm việc tại trường nhưng chưa bố trí được việc làm vì trong năm 2023, các ngành Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học và ngành Khoa học môi trường, Quản lý đất đai dừng tuyển sinh.

Trường Đại học Đồng Nai đang tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh phương án đề xuất bố trí công việc phù hợp và nghiên cứu phương án mở thêm mã ngành Văn hóa du lịch, Vật lý khoa học… để báo cáo UBND tỉnh, nhằm giải quyết công việc cho các giảng viên, chuyên viên còn lại.

Tin cùng chuyên mục