4 bên ký khung hợp tác quốc gia về việc làm thỏa đáng

Chương trình nghị sự về “việc làm thỏa đáng” được Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) phát động từ năm 1999 với bốn trụ cột chính là: tạo việc làm, an sinh xã hội, thúc đẩy quyền của người lao động và đối thoại xã hội. Sau ba chu kỳ triển khai, Việt Nam và ILO tiếp tục ký khung hành động lần thứ tư.

Chiều 28-3 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH Đào Ngọc Dung, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo và Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam Ingrid Christensen đã cùng ký kết vào Bản ghi nhớ của Khung chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam và ILO về việc làm thỏa đáng (chu kỳ 2022-2026).

Theo thông tin từ Bộ LĐTB-XH, đây là khung hợp tác lần thứ tư (chu kỳ trước là 2017-2021).

Phát biểu tại sự kiện này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, trong ba chu kỳ hợp tác vừa qua, ILO đã luôn đồng hành cùng các đối tác ba bên của Việt Nam (cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức bảo vệ quyền lợi người lao động, tổ chức bảo vệ quyền lợi cho chủ sử dụng lao động) triển khai hiệu quả chương trình việc làm thỏa đáng, góp phần thúc đẩy công bằng và tiến bộ xã hội.

Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH Đào Ngọc Dung phát biểu

Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH Đào Ngọc Dung phát biểu

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị ILO và các đối tác xã hội xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai khung chương trình này, ưu tiên hỗ trợ hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, xây dựng chính sách xã hội giai đoạn 2023-2030, hỗ trợ quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp ở Việt Nam.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang: “Công đoàn Việt Nam cam kết tích cực tham gia trong quá trình thực hiện kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thành công chương trình giai đoạn 2022 – 2026.”

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): “VCCI kỳ vọng trong giai đoạn 2022-2026, chương trình được thiết kế và triển khai theo hướng đáp ứng nhu cầu thực tiễn và các ưu tiên của cơ quan đối tác về lao động, việc làm”.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo: “Việc ký kết Khung chương trình quốc gia về việc làm thỏa đáng thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với tư cách là quốc gia thành viên của ILO và cam kết của Chính phủ trong thúc đẩy các mục tiêu về lao động, việc làm và an sinh xã hội.”

Giám đốc ILO Việt Nam Ingrid Christensen cho rằng, với sự lãnh đạo của chính phủ Việt Nam và các đối tác xã hội, cùng những hỗ trợ kỹ thuật của ILO sẽ giúp chương trình được triển khai và giám sát hiệu quả ở cả cấp quốc gia và địa phương.

“Các ưu tiên của Việt Nam về tạo việc làm xanh và năng suất, bảo vệ an sinh xã hội cho người lao động, duy trì quản trị thị trường lao động và quan hệ lao động hiệu quả được đánh giá cao”, bà Ingrid Christensen nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục