8.000 loại hóa chất nguy hại đang được dùng mỗi năm

Tại Hội nghị quản lý chuỗi hóa chất sử dụng trong hoạt động sản xuất diễn ra ngày 7-10, các chuyên gia cho biết, hiện đang có 150.000 loại hóa chất được sử dụng trong hoạt động sản xuất, trong đó 8.000 loại được xác định là nguy hại.

Thế nhưng, việc quản lý và sử dụng các loại hóa chất tại nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức. Nguyên nhân do nhà cung ứng hóa chất không cung cấp đầy đủ thông tin, đặc tính của hóa chất, do vậy doanh nghiệp sử dụng hóa chất thiếu thông tin hoặc có thông tin không đầy đủ về việc bảo quản các loại hóa chất mình đang sử dụng. Một số doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ những yêu cầu kỹ thuật cần thiết để đảm bảo tiêu chuẩn an toàn lao động như kỹ thuật lưu kho, trang bị bảo hộ lao động để bảo vệ sức khỏe người lao động.

MINH XUÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất