ADB và ILO kêu gọi can thiệp khẩn cấp để cứu việc làm cho thanh niên ​

SGGPO
Ưu tiên giải quyết việc làm của thanh niên và tối đa hóa năng suất của thanh niên trong quá trình phục hồi sau dịch Covid-19 được coi là đòn bẩy cho triển vọng tương lai của Châu Á và Thái Bình Dương hướng đến tăng trưởng đồng đều và bền vững.

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên năm 2020 được ước tính ở mức khoảng 13,2%

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên năm 2020 được ước tính ở mức khoảng 13,2%

Ngày 18-8, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa công bố một báo cáo chung cho thấy triển vọng việc làm của 660 triệu thanh niên trong khu vực Châu Á và Thái Bình Dương đang bị thách thức nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi các chính phủ trong khu vực tham gia đối thoại chính sách với thanh niên về các biện pháp can thiệp khẩn cấp tập trung vào thị trường lao động, trợ cấp, các chương trình việc làm và giảm thiểu sự gián đoạn về giáo dục và đào tạo cho thanh niên.

Bản Báo cáo chung nêu nhận định: Triển vọng việc làm của 660 triệu thanh niên trong khu vực đang bị thách thức nghiêm trọng. Thanh niên bị ảnh hưởng nặng nề hơn so với tầng lớp trung niên và có nguy cơ chịu các chi phí kinh tế và xã hội dài hạn hơn.

Các chính phủ được khuyến nghị ban hành những chính sách tác động vào thị trường lao động như trợ cấp tiền lương cho thanh niên; các chương trình việc làm khu vực công và các biện pháp giảm thiểu gián đoạn giáo dục và đào tạo.

Vẫn theo Báo cáo, dự kiến đến cuối năm 2020, ở 13 quốc gia trong khu vực, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên có thể tăng gấp đôi so với năm 2019 trong một số trường hợp. Cụ thể, với Việt Nam, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên năm 2020 được ước tính ở mức khoảng 13,2% so với 6,9% của năm 2019.

Chính vì vậy, ưu tiên giải quyết việc làm của thanh niên và tối đa hóa năng suất của thanh niên trong quá trình phục hồi sau dịch Covid-19 được coi là đòn bẩy cho triển vọng tương lai của Châu Á và Thái Bình Dương hướng đến tăng trưởng đồng đều và bền vững.

ANH PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giữ tín cho bền

- Lô vải thiều Bắc Giang chính vụ đầu tiên của xứ mình đã được người tiêu dùng Hà Lan mua và khen ngon. Những đơn hàng khác cũng tiếp tục đáp xuống xứ này và đi tiếp sang Pháp, Đức, Na Uy… Tiêu thụ tốt năm nay thì năm tới trái vải sẽ có cửa sáng ở trời Âu.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn