Áp dụng cơ chế đặc thù, TPHCM mới thu hút được 5 nhà khoa học và 5 người có tài năng đặc biệt ​

Tổng kết hơn 4 năm triển khai Nghị quyết số 54/2017/QH-14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép TPHCM tiếp tục thực hiện Nghị quyết so 54/2017/QH14 đến hết ngày 31-12-2023; đồng thời đưa nội dung này vào Nghị quyết kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khoá XV.

 

 

TPHCM nhận định chính sách thu hút, phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt chưa đạt hiệu quả cao
TPHCM nhận định chính sách thu hút, phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt chưa đạt hiệu quả cao

Đây là nội dung quan trọng trong báo cáo của Chính phủ, do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký, vừa gửi đến Quốc hội để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 tới đây.

Tại Nghị quyết số 54, Quốc hội cho phép TPHCM thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách trên 4 lĩnh vực: quản lý đất đai; quản lý đầu tư; quản lý tài chính - ngân sách nhà nước; cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc TP quản lý.

Về chính sách thu nhập tăng thêm cho cán bộ, HĐND TPHCM đã ban hành nghị quyết về quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, quy định năm 2018, hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 0,6 lần (tương ứng mức chi trả thu nhập bình quân bằng 1,6 lần tiền lương ngạch bậc, chức vụ theo quy định); năm 2019 là 1,2 lần; năm 2020 là 1,8 lần.

Tuy nhiên, trong các năm 2019, 2020 và 2021, căn cứ khả năng cân đối ngân sách và trước diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, TPHCM có điều chỉnh tăng, giảm hệ số chi thu nhập tăng thêm...

Tổng số kinh phí chi thu nhập tăng thêm thực tế của TPHCM năm 2018 là hơn 2.800 tỷ đồng; năm 2019 là gần 7.640 tỷ đồng; năm 2020 gần 4.270 tỷ đồng; năm 2021 hơn 6.800 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, trong số các cơ chế đặc thù, TPHCM còn được áp dụng chính sách thu hút, phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt.

HĐND TPHCM đã ban hành Nghị quyết về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực TP có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018-2022. Nhưng đến nay, UBND TPHCM mới chỉ phê duyệt kết quả thu hút 5 chuyên gia, nhà khoa học và 5 người có tài năng đặc biệt.

Mặc dù hiệu quả chính sách này được coi là còn thấp, song TPHCM kiến nghị tiếp tục duy trì trong thời gian tới, vì chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt có ý nghĩa quan trọng, vừa khắc phục tình trạng “chảy máu chất xám”, vừa tận dụng được tri thức, kinh nghiệm.

Bên cạnh kết quả, Chính phủ đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54 còn một số hạn chế. Như một số cơ chế, chính sách đặc thù triển khai chậm so với kế hoạch như các cơ chế điều chỉnh chính sách thu, thực hiện cổ phần hoá, thu từ sắp xếp nhà đất của các cơ quan Trung ương, chi ứng vốn cho các dự án Trung ương trên địa bàn...

Tin cùng chuyên mục