ASEAN - Ấn Độ tăng cường hợp tác thương mại

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 48 và các Hội nghị liên quan, Hội nghị tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Ấn Độ lần thứ 13 đã khai mạc ngày 6-8.

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 48 và các Hội nghị liên quan, Hội nghị tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Ấn Độ lần thứ 13 đã khai mạc ngày 6-8.

Các Bộ trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của việc triển khai Hiệp định Đầu tư và Hiệp định Thương mại dịch vụ nhằm nâng quan hệ ASEAN - Ấn Độ lên thành đối tác chiến lược; khuyến khích tất cả các bên liên quan phê chuẩn các Hiệp định trên.

Các bộ trưởng hoan nghênh những thảo luận mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy việc rà soát lại Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ nhằm đạt được mục tiêu thương mại song phương 100 tỷ USD mà lãnh đạo hai bên đã đề ra vào năm 2012.

Trao đổi thương mại hai chiều ASEAN - Ấn Độ trong năm 2015 đạt 58,7 tỷ USD, chiếm khoảng 2,6% tổng kim ngạch thương mại của ASEAN, trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của ASEAN, đồng thời cũng là quốc gia đứng thứ 8 về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ASEAN trong năm 2015 với số vốn là 1,3 tỷ USD.


LÊ VIỆT