ASEAN có thị trường mở hơn cả EU và Mỹ

HUY QUỐC

Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) có thị trường mở với thương mại quốc tế hơn cả Liên minh châu Âu (EU) hay Mỹ, theo báo cáo của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) công bố ngày 30-11. WEF ca ngợi 10 thành viên ASEAN gia tăng hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. “Tiến bộ của ASEAN về mở cửa thị trường đi kèm với sức mạnh kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế EU và Mỹ trở nên ít mở hơn”, WEF nhận định. Theo WEF, đây là điểm sáng của năm kinh tế toàn cầu năm 2016.

Cứ 2 năm một lần, WEF chấm điểm khả năng tổng thể của 136 nền kinh tế về lưu lượng hàng hóa thông quan qua biên giới. Người sáng lập và là chủ tịch điều hành WEF, ông Klaus Schwab cảnh báo rằng để ngăn chặn xu hướng bảo hộ, những lợi ích của thương mại tự do phải được chia sẻ rộng rãi hơn. Theo ông, tự do thương mại vẫn là động lực mạnh mẽ nhất cho sự phát triển kinh tế toàn cầu và tiến bộ xã hội, vì vậy các chính phủ phải xem xét cải cách nhằm tạo thuận lợi hơn cho tự do thương mại và xem đó là ưu tiên chiến lược để  tạo nên lợi ích cho nền kinh tế toàn cầu.

HUY QUỐC