ASEAN xây dựng kế hoạch hành động chiến lược về cạnh tranh

Theo Jakarta Post, Hội nghị Nhóm chuyên gia ASEAN về cạnh tranh (AEGC) đang diễn ra tại Jakarta, Indonesia đã khẳng định cam kết tiếp tục thúc đẩy nhận thức đầy đủ về cạnh tranh, tăng cường khung pháp lý, cũng như năng lực cốt lõi trong việc xây dựng thiết chế và thực hiện cạnh tranh, nhằm hướng tới xây dựng một cơ chế khu vực để xử lý các vấn đề liên quan đến cạnh tranh qua biên giới.

AEGC cũng thảo luận các vấn đề liên quan đến việc xây dựng Kế hoạch hành động chiến lược và Tầm nhìn về cạnh tranh giai đoạn 2016 - 2025 của ASEAN. Đây là một bước chuẩn bị cần thiết cho sự ra đời của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015 - mốc quan trọng trên con đường ASEAN hướng tới hội nhập kinh tế khu vực và xây dựng ngôi nhà chung.

Theo Kế hoạch chi tiết AEC 2009 - 2015, dự kiến tất cả các nước thành viên sẽ đưa ra chính sách cạnh tranh vào năm 2015 và đến cuối năm nay, một luật cạnh tranh toàn diện sẽ được thực hiện ít nhất tại 7 nước thành viên.

VIỆT ANH

Các tin, bài viết khác