Bạc Liêu: Liên kết tiêu thụ tôm chỉ đạt 2,5% diện tích

Ngày 9-5, tại hội nghị Đánh giá tình hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản thời gian qua và triển khai nhiệm vụ 2024 – 2025, Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu cho biết, tính đến cuối năm 2023, cây lúa có tỷ lệ bao tiêu cao nhất với trên 93.600 ha, chiếm hơn 48% diện tích gieo trồng; chỉ có hơn 7% diện tích gieo trồng màu được thực hiện liên kết;  con tôm có tỷ lệ liên kết mới 2,5% diện tích (diện tích nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là tôm của tỉnh Bạc Liêu hơn 147.000 ha).

Hoi nghi lien ket tieu thu lua tom.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phát biểu tại hội nghị

Qua khảo sát, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân trên địa bàn tỉnh chủ yếu thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua 3 hình thức là liên kết bao tiêu sản phẩm qua hợp đồng giữa doanh nghiệp với nông hộ; liên kết có hỗ trợ đầu tư và tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp với nông hộ; liên kết theo chuỗi giá trị khép kín. Trong đó, hình thức liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng giữa doanh nghiệp với nông hộ đang được triển khai phổ biến nhất.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, cho biết, tình hình liên kết còn chậm, chủ yếu đối với lúa; việc liên kết trong các lĩnh vực thủy sản, diêm nghiệp, chăn nuôi rất ít và không phải chuỗi nào cũng bền vững. Vì vậy, trong thời gian tới cần đẩy mạnh việc liên kết, xây dựng vùng sản xuất có quy mô lớn, phù hợp cho từng loại nông sản tập trung là lúa và tôm, xây dựng chuỗi giá trị cho các loại sản phẩm nông nghiệp một cách bền vững.

Tin cùng chuyên mục