Bạn bè quốc tế đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

SGGP
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930  - 3-2-2020), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi Điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta. Đồng chí Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và đồng chí Kim Jong Un, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên gửi Điện mừng đến đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có nội dung: “Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3-2-1930 do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện là bước ngoặt lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam. Trong suốt 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam thông qua việc đề ra đường lối đúng đắn, sáng suốt, kiên trì và đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam anh em lập nên những chiến công lừng lẫy trong sự nghiệp đấu tranh cứu nước vì nền độc lập dân tộc và tự do dân tộc, xây dựng đất nước thành nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên tại Đông Nam Á vào năm 1945 và tiếp tục giành được thắng lợi vĩ đại, toàn diện, giải phóng hoàn toàn, thống nhất đất nước vào năm 1975 một cách vẻ vang. Tiếp đó, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đã khởi xướng công cuộc đổi mới và tiếp tục giành được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân các dân tộc Lào đánh giá cao và xin nhiệt liệt chúc mừng về những thành tựu và thắng lợi to lớn mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh em đã đạt được và tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn, quyết đoán của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh hùng sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vô cùng tự hào nhận thấy, trong suốt thời gian qua, với danh nghĩa là Đảng có chung nguồn gốc từ Đảng Cộng sản Đông Dương, các thế hệ lãnh đạo tiền bối của hai Đảng, hai nước đã gây dựng, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam và trải qua biết bao gian nan thử thách dưới ngọn lửa cách mạng đã trở thành tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định mọi thắng lợi của mỗi nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào nguyện làm hết sức mình để giữ gìn và phát huy mối quan hệ trên ngày càng đơm hoa kết trái vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”.

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh: “90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết dẫn dắt nhân dân Việt Nam hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội không ngừng giành được những thành tựu mới. Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Đảng và nhân dân Việt Nam nhất định sẽ không ngừng củng cố, hoàn thiện sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, tiến tới tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam với những thành tích đặc biệt.

Đảng Cộng sản Trung Quốc trước sau như một coi trọng cao độ việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Đảng Cộng sản Việt Nam, sẵn sàng cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy tin cậy chính trị, đi sâu trao đổi kinh nghiệm lý luận, thực tiễn về xây dựng đảng, quản lý đất nước, học hỏi lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau trong quá trình tìm tòi con đường xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc của mình, cùng dẫn dắt quan hệ Trung - Việt phát triển lành mạnh, ổn định, thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa không ngừng phát triển, đóng góp cho sự nghiệp tiến bộ của nhân loại.

Chúc sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới của Việt Nam giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam!

Chúc tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững!

Chúc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam không ngừng phát triển đi vào chiều sâu!”

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia có nội dung: “Đảng Nhân dân Campuchia nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được trong phát triển kinh tế và xã hội, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, đặc biệt là vị thế và vai trò của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Đảng Nhân dân Campuchia đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Campuchia - Việt Nam không ngừng được phát triển và quyết tâm tiếp tục củng cố mối quan hệ Campuchia - Việt Nam ngày càng phát triển bền vững theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Đảng Nhân dân Campuchia tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Chúc tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Campuchia - Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển.”

Tại thành phố Toronto (Canada), Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam (CVFS) tổ chức hội thảo với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam: 90 năm thành tựu và đoàn kết quốc tế”.

Trong Điện mừng gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba viết: “Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, tôi xin gửi tới Đồng chí, tới Đảng Cộng sản Việt Nam những lời chúc mừng chân thành và nồng nhiệt nhất nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong dịp kỷ niệm trọng đại này, chúng tôi xin khẳng định lại lời cam kết của Tổng Tư lệnh cách mạng Cuba, Fidel Castro về tình anh em trước sau như một với Đảng Cộng sản, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, người kế thừa di sản quang vinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong năm 2020, chúng ta sẽ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, sự kiện đó là một biểu tượng của tình hữu nghị sâu đậm, tấm gương của ý chí đoàn kết trước những thách thức mà thế giới ngày nay đang đặt ra.

Chúc các đồng chí giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.”

Trong Điện mừng gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập đã khiến cho nhân dân Việt Nam có được tổ chức chính trị đáng tin cậy của mình và giành được thắng lợi vẻ vang trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chúng tôi luôn cảm thấy vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang giành được trong việc hoàn thành sự nghiệp xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh và văn minh đúng theo ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Đảng.

Tôi tin tưởng rằng, quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai Đảng sẽ không ngừng được củng cố và phát triển trong cuộc đấu tranh chung nhằm bảo vệ, giữ gìn và hoàn thành sự nghiệp xã hội chủ nghĩa”.

TTXVN - PHƯƠNG NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và Đại sứ Umeda Kunio chứng kiến lễ ký kết

Nhật Bản hỗ trợ TPHCM phát triển hạ tầng đô thị

Ngày 21-2, lễ ký Thỏa thuận Viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản cho Dự án Cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở tại TPHCM và Bản ghi nhớ về tăng cường năng lực quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã diễn ra dưới sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Người truyền lửa nhiệt huyết

Thực hiện năm đột phá cải cách hành chính và Nghị quyết số 54/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, thời gian qua Ngô Quốc Anh, Bí thư Đoàn Khối cơ quan UBND quận Bình Thạnh (TPHCM) đã có nhiều sáng kiến, giải pháp trong cải cách hành chính nhằm tạo nhiều tiện ích cho người dân trên địa bàn quận. 

Xây dựng Đảng

Đại hội đảng bộ cơ sở điểm, trực tiếp bầu bí thư cấp ủy

Ngày 21-2, Đảng bộ phường Bình Thọ (quận Thủ Đức, TPHCM) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ cơ sở tại Thủ Đức được chọn tổ chức đại hội điểm (để rút kinh nghiệm) và thực hiện bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới. 

Vững lòng biển đảo

Hoàn thành chuyến quà Tết Canh Tý đến với quân dân Trường Sa

Sau gần 20 ngày vượt qua sóng to gió lớn để chuyển quà Tết Canh Tý 2020 đến với quân dân Trường Sa, sáng 8-1, đoàn công tác Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã trở về lại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), hoàn thành tốt đẹp chuyến đi cuối năm cùng với hơn 130 phóng viên tham gia tác nghiệp.

Nhân sự

Cải cách hành chính

Quận 12 tập trung phát triển 5 chỉ tiêu kinh tế xã hội

Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu cho biết, năm 2020 quận 12 đặt ra 5 chỉ tiêu kinh tế xã hội cần tập trung phát triển. Trong đó, chuyển dịch mạnh mẽ tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ lên trên 60% với tốc độ tăng trưởng đạt 18,2%, thu ngân sách 105% so với kế hoạch đề ra.