Bản đồ điện tử các điểm đen môi trường

Thạc sĩ Lưu Đình Hiệp, Phó Giám đốc Trung tâm GIS, Trường Đại học Bách khoa TPHCM cho biết, đến cuối tháng 3-2010 sẽ đưa vào sử dụng bản đồ điện tử điểm danh các điểm đen ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP. Đây là một trong những công trình quan trọng nhất trong Tháng thanh niên hành động vì môi trường của Trung ương Đoàn.

Bản đồ điện tử điểm danh các điểm đen ô nhiễm môi trường là công cụ đắc lực trong việc cập nhật các điểm ô nhiễm môi trường. Thông qua bản đồ này, các cơ quan chức năng có được cách nhìn tổng quát và đưa ra những giải pháp nhanh nhất để xử lý các điểm ô nhiễm. Điều quan trọng hơn, giúp các ban ngành gắn kết, cùng nhau chia sẻ và giải quyết vấn đề ô nhiễm một cách hiệu quả. Mặt khác, để tạo điều kiện cho cộng đồng có thể cập nhật nhanh nhất các điểm ô nhiễm, nhóm nghiên cứu đã áp dụng công nghệ GIS vào phần mềm thiết lập bản đồ. Theo đó, công nghệ này cho phép dễ dàng cập nhật thông tin mới liên quan đến ô nhiễm môi trường.

M.HẢI

Các tin, bài viết khác