Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 20 đến 26-3-2024)

Từ ngày 20 đến 26-3-2024, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bé Nguyễn Thị Thanh Tuyền HCCG 24-20 (18-3-2024): Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Nguyen Thi Kim Dung (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 90001 (CK): 500.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Bui Dinh Tuan (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Hiep (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 400.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 10394 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 19791 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 98054 (CK): 500.000đ, Co Chi P.13 Q.8 (CK): 100.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Ba Tran Thi Ngoc - KDC Trung Son (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Ba Doan Thi Nho (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 91318 (CK): 200.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bac Le Van Phuoc (CK): 1.000.000đ.

Giúp gia đình anh Trương Võ Ngọc Mẫn HCCG 24-19 (22-3-2024): Dương Thị Thật (P.5, Q.3): 200.000đ, Đặng Thị Nga (P.4, Q.5): 500.000đ, Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Nguyen Van Hong (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Ho Thi Bao Nhi CK): 1.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Nguyen Thien Son (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 22799 (CK): 100.000đ, Co Chi P.13 Q.8 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 80937 (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình ông Kiều Văn Khế HCCG 24-18 (18-3-2024): Dương Thị Thật (P.5, Q.3): 200.000đ, Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Nguyen Duc Phat (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Hiep (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số…60003 (CK): 250.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Co Chi P.13 Q.8 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số…65059 (CK): 200.000đ.

Giúp anh Nguyễn Quốc Hội HCCG 24-17 (11-3-2024): Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Co Chi P.13 Q.8 (CK): 100.000đ.

Giúp bé Voòng Vạn Vương HCCG 24-16 (8-3-2024): Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp em Phạm Thị Mai HCCG 24-15 (4-3-2024): Võ Thị Liễu (TP. Phan Thiết, Bình Thuận): 200.000đ, Dương Thị Thật (P.5, Q.3): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp bé Phạm Minh Khôi HCCG 24-14 (01-3-2024): Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp bé Nguyễn Duy Lợi HCCG 24-13 (26-2-2024): Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp ông Thái Doãn Vỹ HCCG 24-12 (23-2-2024): Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp anh Đinh Tiến Nam HCCG 24-11 (19-2-2024): Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp chị Trần Thị Thúy Nhi HCCG 24-09 (29-01-2024): Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp anh Lê Huy Giang HCCG 24-08 (26-01-2024): Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp gia đình bà Lê Thị Bé Em HCCG 23-70 (4/12/2023): Hồng Diệu Vân (Nguyễn Chí Thanh, P.2, Q.10): 400.000đ.

ng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Tran Gia Bao (CK): 200.000đ, Gia dinh chu Son (CK): 200.000đ, Loi Gia Hao (CK): 10.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Pham Hoang Anh (CK): 539.000đ, Bạn đọc TK số… 98054 (CK): 500.000đ, Hoang Thi Van (CK): 50.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục