Báo cáo công tác khắc phục ô nhiễm môi trường

(SGGP).- UBND TP vừa yêu cầu các sở-ngành, UBND các quận-huyện báo cáo kết quả thực hiện 3 năm Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 - 2013; xây dựng kế hoạch và các giải pháp tổ chức thực hiện 2 năm còn lại 2014 - 2015 trước ngày 25-9-2013.

Theo đó, TP lưu ý, báo cáo cần đánh giá tình hình xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của các cụm công nghiệp trên địa bàn TP, các cụm công nghiệp chưa có chủ đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng và chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung; tình hình xử lý nước thải của các doanh nghiệp hoạt động bên ngoài các khu - cụm công nghiệp trên địa bàn TP, có giải pháp xử lý triệt để trong thời gian tới; tình hình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trên địa bàn TP.

HUY ANH

Các tin, bài viết khác