Báo chí đấu tranh chống “giặc nội xâm” tham nhũng, tiêu cực

Ngày 20-2, phát biểu trong hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Giáp Thìn 2024 tại Báo Nhân Dân, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhìn nhận, năm 2024, kinh tế thế giới và trong nước sẽ có nhiều khó khăn.

Ở bên ngoài, tình hình thế giới khó đoán định, chiến tranh, xung đột xảy ra nhiều nơi; là năm diễn ra bầu cử ở nhiều quốc gia lớn dẫn đến những thay đổi về chính sách, từ đó ảnh hưởng đến bình diện chung… Trong khi đó, với kim ngạch xuất nhập khẩu lớn, Việt Nam có thể được coi là công xưởng của thế giới, vì thế kinh tế thế giới suy giảm thì Việt Nam cũng bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh đó, báo chí cũng sẽ gặp nhiều khó khăn do ngân sách cấp cho báo chí chưa bao giờ đủ; quảng cáo lại sụt giảm chưa từng có; phải cạnh tranh khốc liệt với các nền tảng mạng xã hội... Chính vì thế, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan báo chí cần có cách làm mới, có sản phẩm mới hấp dẫn để có tính cạnh tranh hơn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, năm qua, báo chí đã có vai trò quan trọng trong triển khai các nhiệm vụ quan trọng của đất nước, đồng thời biểu dương các cơ quan báo chí đã lan tỏa hình ảnh, thành tựu mà đất nước đạt được thời gian qua.

Trước các sự kiện lớn, quan trọng của đất nước trong 2 năm 2024 và 2025, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan báo chí phải nhận thức sâu sắc chức năng, vai trò của báo chí cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn, làm tốt vai trò, sứ mệnh trước Đảng, Nhà nước, là vũ khí sắc bén của Đảng; phản ánh được thực tiễn sinh động; phản biện đúng, trúng; phê phán, đấu tranh chống “giặc nội xâm” như tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng nền báo chí nhân văn, hiện đại…

Đồng chí cũng đề nghị mỗi cơ quan báo chí phải là cơ quan báo chí tử tế để nhân dân yêu quý, tôn trọng, quốc tế nể phục.

Tin cùng chuyên mục