Báo chí - nòng cốt tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống

(SGGP).- Ngày 28-6, hơn 200 cán bộ báo chí - xuất bản ở TPHCM tham dự lớp nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ TPHCM. Đây là lớp thứ 5 và cũng là lớp học cuối cùng về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ TP do Thành ủy TPHCM tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, phát biểu khai mạc, khẳng định báo chí - xuất bản có vai trò hết sức quan trọng trong việc truyền tải, đưa các tư tưởng, quan điểm trong các văn kiện Đại hội Đảng đi vào đời sống. Đồng chí cho rằng, việc học tập nghị quyết nhằm giúp cho mỗi cán bộ báo chí - xuất bản nắm vững những luận điểm cơ bản trong các văn kiện đại hội, nâng cao trình độ nhận thức về lý luận, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, góp phần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân TPHCM, từ đó tạo sự tin tưởng và quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng.

Tham dự hội nghị, các đại biểu được quán triệt, giới thiệu những nội dung chủ yếu trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH” (bổ sung, phát triển năm 2011); “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020”; “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) tại Đại hội XI”; “Điều lệ Đảng” (sửa đổi, bổ sung)...

Sáng 28-6, tại Cung Văn hóa Hữu nghị, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tới hơn 1.000 cán bộ chủ chốt của thành phố.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và PGS-TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt nội dung các văn kiện Đại hội XI của Đảng. Qua đó, các cán bộ chủ chốt liên hệ với điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

T.Sơn - A.Thư

Các tin, bài viết khác