Bình Dương: Thí điểm Trung tâm giám sát, điều hành thông minh

Sở TT-TT tỉnh Bình Dương vừa tổ chức hội nghị triển khai thí điểm Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC).

Hệ thống IOC kết nối với các hệ thống ứng dụng, cơ sở dữ liệu trong tỉnh và bên ngoài để tổng hợp dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ ra quyết định, được vận hành 24/24 giờ với các chức năng như: phân tích dữ liệu chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giám sát hành chính công; giám sát, điều hành lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, quản lý đô thị; giám sát, điều hành môi trường; tương tác, giao tiếp phục vụ công dân; giám sát an ninh, an toàn thông tin và thông tin trên internet; giám sát, điều hành an ninh trật tự và an toàn giao thông…

Đọc nhiều nhất

Metaverse: Vũ trụ ảo, giá trị thực

Metaverse: Vũ trụ ảo, giá trị thực

Metaverse (vũ trụ ảo) đang dần hình thành và ngày càng có nhiều ứng dụng trong đời sống số. Về mặt quản lý nhà nước, chúng ta cần tăng cường và chủ động thực hiện các chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đồng thời hạn chế những bất cập trong lĩnh vực này.

Câu chuyện công nghệ