Bộ Công thương nhắc nhở 11 đầu mối xăng dầu

Bộ Công thương vừa có văn bản nhắc nhở 11 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phải nghiêm túc gửi báo cáo kiểm toán chuyên đề về Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Các doanh nghiệp bị điểm tên gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, Công ty cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức, Công ty cổ phần Tập đoàn Dương Đông, Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P, Công ty cổ phần Xăng dầu Tân Nhật Minh, Công ty TNHH Trung Linh Phát, Công ty cổ phần Phúc Lộc Ninh, Công ty TNHH Xăng dầu Hùng Hậu và Công ty cổ phần Appollo Oil.

Theo Bộ Công thương, các thương nhân đầu mối xăng dầu phải báo cáo về việc trích lập và chi sử dụng, quản lý quỹ bình ổn xăng dầu định kỳ 6 tháng một lần. Tuy nhiên đến nay, Bộ Công thương vẫn chưa nhận được báo cáo kiểm toán quỹ này của 11 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu nêu trên, trong kỳ báo cáo từ ngày 1-7 đến hết ngày 31-12-2023.

Tin cùng chuyên mục