Bộ máy hành chính TP Thủ Đức sắp được tổ chức lại

Theo tờ trình, TP Thủ Đức sẽ giữ nguyên mô hình tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của 8 cơ quan chuyên môn; tổ chức lại và đổi tên 5 cơ quan chuyên môn; thành lập 3 tổ chức hành chính mới...

Ban Cán sự đảng UBND TPHCM vừa có tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về dự thảo Nghị quyết của HĐND TPHCM quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP Thủ Đức. Đây là các nội dung nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Về tổ chức hành chính, theo tờ trình, TP Thủ Đức sẽ giữ nguyên mô hình tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của 8 cơ quan chuyên môn. Đó là: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ; Phòng Tư pháp; Thanh tra; Phòng LĐ-TBXH; Phòng GD-ĐT; Phòng Y tế; Phòng TN-MT.

Cửa ngõ TP Thủ Đức ngày nay. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cửa ngõ TP Thủ Đức ngày nay. Ảnh: HOÀNG HÙNG

5 cơ quan chuyên môn sẽ được tổ chức lại và đổi tên do chuyển chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan chuyên môn. Cụ thể, Phòng Tài chính - Kế hoạch có tên là Phòng Tài chính (do chuyển chức năng kế hoạch và đầu tư qua Phòng Kinh tế). Phòng Kinh tế có tên là Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư (do tiếp nhận chức năng kế hoạch và đầu tư từ Phòng Tài chính - Kế hoạch).

Phòng Văn hóa - Thông tin có tên là Phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch (do chuyển chức năng thông tin qua Phòng Khoa học Công nghệ). Phòng Khoa học Công nghệ có tên là Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin (do tiếp nhận chức năng thông tin từ Phòng Văn hóa - Thông tin). Phòng Quản lý đô thị có tên là Phòng Quy hoạch - Xây dựng (do chuyển chức năng giao thông vận tải, quản lý hạ tầng qua Phòng Giao thông công chính, chuyển chức năng quản lý trật tự đô thị qua Thanh tra xây dựng).

3 tổ chức hành chính mới sẽ được thành lập gồm: Phòng Giao thông công chính tiếp nhận chức năng giao thông vận tải, quản lý hạ tầng từ Phòng Quản lý đô thị. Thanh tra xây dựng tiếp nhận chức năng từ Đội Thanh tra địa bàn TP Thủ Đức trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng và Đội Quản lý trật tự đô thị từ Phòng Quản lý đô thị. Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện chức năng tiếp nhận và trả kết quả, trực tiếp tiếp nhận và giải quyết một số thủ tục hành chính. Số lượng cấp phó của các tổ chức hành chính trực thuộc UBND TP Thủ Đức không quá 4 người.

Về tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập, UBND TP Thủ Đức giữ nguyên mô hình tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, gồm: các cơ sở giáo dục (cơ sở giáo dục phổ thông cấp mầm non, tiểu học, THCS, cơ sở giáo dục chuyên biệt Thảo Điền); Trường trung cấp Đông Sài Gòn; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Trung tâm Y tế; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực.

Đồng thời, UBND TP Thủ Đức thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất trên cơ sở tổ chức lại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức; sáp nhập Trung tâm Văn hóa với Trung tâm Thể dục thể thao thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP Thủ Đức. UBND TP Thủ Đức cũng đã thí điểm thành lập 3 đơn vị sự nghiệp, gồm: Phát triển hạ tầng kỹ thuật, An sinh xã hội, Xúc tiến thương mại và đầu tư.

Ngoài các đơn vị sự nghiệp công lập khối giáo dục, số lượng cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập bình quân không quá 4 người.

Tin cùng chuyên mục