Bổ sung biện pháp tạm giữ tên miền trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 46/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP).

Chính phủ bổ sung biện pháp tạm giữ tên miền trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực sở hữu công nghiệp
Chính phủ bổ sung biện pháp tạm giữ tên miền trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Đáng chú ý, Nghị định số 46/2024/NĐ-CP bổ sung quy định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.

Cụ thể, Nghị định số 46/2024/NĐ-CP bổ sung biện pháp ngăn chặn là tạm giữ tên miền thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính để xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm: đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại của người khác được bảo hộ nhằm chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng.

Theo Nghị định số 46/2024/NĐ-CP, mức phạt tiền từ 2 - 5 triệu đồng đối với hành vi không đảm bảo nguyên trạng, tháo gỡ, phá bỏ niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm đang bị niêm phong, tạm giữ; phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi thay đổi nhưng chưa tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy tang vật, phương tiện đang được xem xét trong quá trình thanh tra, kiểm tra hoặc đang bị niêm phong, tạm giữ; phạt tiền từ 15 - 30 triệu đồng đối với hành vi tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy tang vật, phương tiện đang được xem xét trong quá trình thanh tra, kiểm tra hoặc đang bị niêm phong, tạm giữ...

Tin cùng chuyên mục