Bộ Y tế, Bộ GTVT và Tổng Kiểm toán Nhà nước chính thức có lãnh đạo mới ​

Ông Ngô Văn Tuấn được Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước với số phiếu tán thành 459 trên 461 ĐBQH có mặt, chiếm 92,17% tổng số ĐBQH. Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Đào Hồng Lan; bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thắng với 434/458 phiếu thuận, chiếm tỷ lệ 87,15% trên tổng số ĐBQH.
Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ bỏ phiếu bầu Tổng Kiểm toán nhà nước

Chiều 21-10, ông Ngô Văn Tuấn, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước đã được Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu tán thành 459 trên 461 ĐBQH có mặt, chiếm 92,17% tổng số ĐBQH.

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Đào Hồng Lan, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế; bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên.

Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Đào Hồng Lan; bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thắng được 434/458 phiếu thuận, chiếm tỷ lệ 87,15% trên tổng số ĐBQH.

Bộ Y tế, Bộ GTVT và Tổng Kiểm toán Nhà nước chính thức có lãnh đạo mới ​ ảnh 2 Quốc hội bỏ phiếu bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ông Ngô Văn Tuấn sinh năm 1971, quê Bắc Ninh, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế. Là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, tháng 7-2022, ông được phân công làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, bổ nhiệm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước. Trước đó, từ tháng 10-2020 đến tháng 7-2022, ông là Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình khóa XV.

Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971, quê Hải Dương, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế. Là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, bà Đào Hồng Lan được phân công làm Bí thư Ban Cán sự Đảng, bổ nhiệm Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế từ 15-7-2022. Trước đó, bà là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh khóa XV.

Bộ Y tế, Bộ GTVT và Tổng Kiểm toán Nhà nước chính thức có lãnh đạo mới ​ ảnh 3 Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Đào Hồng Lan; bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thắng

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973 tại Hà Nội, trình độ Tiến sĩ kinh tế. Là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Giai đoạn 2011-2014, ông Thắng giữ chức Chủ tịch HĐQT Vietinbank. Năm 2016, ông Thắng được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng và trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tháng 7-2018, Bộ Chính trị đã luân chuyển, chỉ định ông Thắng tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 7-2019, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tháng 10-2020, ông được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và bầu làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tháng 1-2021, ông Thắng được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tin cùng chuyên mục