Bóng đổ

Gầy như vạt nắng ngang hồ
Con chuồn chuồn nghệ lặng lờ báo mưa

Cúc vàng khép cánh vào trưa
Sợ trời dông bão ngày chưa kịp chiều
Tôi về con ngõ liêu xiêu
Tìm trong rêu cũ ít nhiều tàn phai
Tiếng chim gọi phía sông dài
Thoáng như áo mộng nghiêng vai xa mù
Trăng non treo chếch bóng sầu
Đêm hun hút gió qua cầu nhân gian
Tình buồn như mắt cố nhân
Rượu khuya uống cạn cho lần chạm môi
Cơn say cách một khoảng trời
Tôi nghiêng bóng đổ nửa đời phù hoa
Em nằm xõa tóc mây xa
Biển dâu từ độ tình ta biệt tình

Tin cùng chuyên mục