Bụi, tiếng ồn gần Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân vượt ngưỡng cho phép

Kết quả phân tích mẫu không khí xung quanh khu vực dân cư gần tường rào Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng, cho thấy thông số bụi đã vượt từ 1,19 đến 1,63 lần so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; tiếng ồn vào ban đêm đã vượt khoảng 1,05 lần so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.  

Ngày 5-7, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong tỉnh nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn của Bộ TN-MT về việc khắc phục, kiểm soát tình trạng bụi phát sinh tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).

Theo đó, trong thời gian qua, Bộ TN-MT nhận được các văn bản của UBND tỉnh Bình Thuận phản ánh về hiện tượng bụi phát sinh tại một số nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân làm ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống người dân.

Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (tỉnh Bình Thuận)

Cụ thể, bụi phát sinh tại thôn Vĩnh Phúc và thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (các khu dân cư có vị trí gần với Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4) và bụi từ bãi xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Bộ TN-MT đã giao Tổng cục Môi trường tổ chức đoàn công tác phối hợp với Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận và các đơn vị liên quan khảo sát hiện trường, kiểm tra và làm việc với các nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Kết quả bước đầu cho thấy bụi, tiếng ồn phát sinh từ các nhà máy tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đã có ảnh hưởng đến khu vực dân cư thôn Vĩnh Phúc và thôn Vĩnh Tiến.

Kết quả phân tích mẫu không khí xung quanh khu vực dân cư thôn Vĩnh Phúc tại các vị trí có khoảng cách từ 130m đến 180m so với tường rào Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng, cho thấy thông số bụi đã vượt từ 1,19 đến 1,63 lần so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; tiếng ồn vào ban đêm đã vượt khoảng 1,05 lần so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Bãi chứa tro, xỉ than của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân nhiều lần để bụi phát tán ra bên ngoài

Do đó, đoàn công tác đã yêu cầu các nhà máy tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân thực hiện ngay các giải pháp khắc phục, kiểm soát tình hình nêu trên.

Từ thực tiễn trên, Bộ TN-MT đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận tăng cường chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vận hành các công trình bảo vệ môi trường tại các nhà máy thuộc Trung tâm  Điện lực Vĩnh Tân đảm bảo không làm phát sinh bụi, tiếng ồn ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh; tiếp tục yêu cầu các nhà máy tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân tăng cường cơ chế giám sát, công khai thông tin, cập nhật chính xác, đầy đủ về công tác vận hành các công trình bảo vệ môi trường và ứng phó sự cố chất thải cho chính quyền và người dân địa phương được biết.

Xử lý bụi phát tán tại bãi chứa tro, xỉ than thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Ngoài ra, Bộ TN-MT cũng đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận xem xét việc sử dụng tro, xỉ đã được công nhận hợp chuẩn, hợp quy làm vật liệu san lấp cho các công trình trên địa bàn; xem xét báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành liên quan quan tâm, chỉ đạo các tỉnh lân cận tỉnh Bình Thuận (Ninh Thuận, Đồng Nai, các tỉnh Tây Nguyên...) hỗ trợ, khuyến khích việc sử  dụng tro, xỉ tại Trung tâm  Điện lực Vĩnh Tân đã được hợp chuẩn, hợp quy để làm vật liệu san lấp.

Cùng với đó, Bộ TN-MT đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận xem xét sớm việc di dời các hộ dân  bị ảnh hưởng bởi bụi, tiếng ồn của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân để tạo hành lang an toàn môi trường cho khu vực dân cư thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân vì tường rào của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng chỉ cách nhà dân khoảng 80m. Sau khi hoàn thành việc di dời dân, tổ chức cải tạo thành khu cây xanh cảnh quan để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi, tiếng ồn phát sinh.

Tin cùng chuyên mục