Bước tiến dân chủ và hành động

SGGP

Đến nay, tại TPHCM đã có 434/2.117 đảng bộ cơ sở trực thuộc 24 quận huyện và 40 đảng bộ cấp trên cơ sở tiến hành đại hội, trong đó có 51 đảng bộ cơ sở thực hiện đại hội trực tiếp bầu bí thư. Nhìn chung, việc tổ chức đại hội cơ bản đảm bảo tiến độ và có bước tiến tích cực về dân chủ và hành động.

Việc chỉ đạo đại hội được thực hiện chặt chẽ từ việc tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai diện rộng. Quận 3 và huyện Nhà Bè được Ban Thường vụ Thành ủy chọn làm điểm. Đến tuần sau, hai nơi này sẽ tổ chức xong đại hội cơ sở để tháng 4-2020 đại hội cấp quận huyện theo dự kiến.

Từ kết quả của đại hội cơ sở cho thấy, đã có sự chuẩn bị nghiêm túc theo quy định, hướng dẫn của cấp trên theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 
324-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Nội dung văn kiện đại hội đã có sự tập trung chuẩn bị, được gửi trước, dành thời gian lấy ý kiến góp ý trước của đảng viên, cán bộ hưu trí và khu phố, ban điều hành tổ dân phố và người dân. 

Dự thảo (lần 1) Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã được công khai từ cuối năm 2019, là thuận lợi cho quận huyện và cơ sở trong quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội. Nhiều nơi, như quận Thủ Đức, đã tổ chức lấy ý kiến qua trang tin điện tử, trang cộng đồng, qua nhắn tin… Chương trình đại hội, có nơi dành một buổi trù bị và hai buổi cho đại hội chính thức, văn kiện có rút gọn khi trình bày nên có thời gian để đại biểu góp ý trực tiếp.

Một trong những điểm nhấn trong chương trình hành động của các đảng bộ cơ sở quận 3 là chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế đô thị, thương mại, dịch vụ…, đặc biệt là khơi dậy yếu tố văn hóa, con người, là việc giữ gìn an ninh trật tự, là giữ cho cuộc sống bình yên. Việc quận 3 được xếp thứ 18/50 khu phố đẹp nhất thế giới năm 2019 cũng là động lực thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân.

Sự thành công của đại hội các đảng bộ cơ sở huyện Nhà Bè không chỉ là việc tổ chức đại hội mà là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, gắn với phong trào thi đua có nội dung thiết thực, từ việc rà soát quy hoạch sử dụng đất đến việc thực hiện các công trình, thực hiện xanh sạch, không để xây dựng không phép…

Là quận trung tâm, các đảng bộ cơ sở quận 1 trong báo cáo chính trị có tập trung cho văn minh đô thị, cải cách hành chính… gắn chương trình hành động với chủ đề của thành phố ngay trong năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” với những nội dung và giải pháp cụ thể.

Qua đại hội đảng bộ cơ sở, bước đầu cho thấy việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy theo quy trình 5 bước đối với các đồng chí tái cử và nhân sự lần đầu là nghiêm túc. Các cấp ủy đã cố gắng chuẩn bị nhân sự ứng cử đảm bảo tiêu chuẩn, uy tín, năng lực, số lượng và cơ cấu hợp lý. Kết quả bầu trực tiếp bí thư tại đại hội có số phiếu cao gần như tuyệt đối, những nơi không bầu trực tiếp đều có lấy phiếu tín nhiệm. Thực tiễn cho thấy, đại hội bầu trực tiếp bí thư là bước tiến về mở rộng dân chủ trực tiếp trong bầu cử trong Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Trong tình hình hiện nay, việc phòng chống dịch Covid- 19 đang được tập trung cao độ và quyết liệt nhưng không vì thế mà mọi việc khác trở nên đình trệ. Thành công bước đầu của việc kiểm soát dịch bệnh đã tạo được sự tin tưởng với mọi người dân. Nhất định ý chí, sức mạnh đoàn kết phi thường của Việt Nam sẽ chiến thắng.

Thành công của đại hội đảng bộ cơ sở cho thấy tín hiệu vui về sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp. Tuy vậy, những khiếm khuyết trong việc tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở không phải không có, điều đó cần được rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời, quan trọng là làm sao để đại hội phát huy được dân chủ, chọn được người xứng đáng vào cấp ủy, nhất là chọn đúng người đứng đầu và có chương trình hành động thiết thực được triển khai nhanh vào cuộc sống.

PHẠM PHƯƠNG THẢO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Sứ mệnh phản ánh sự thật

Ngay từ những ngày đầu dịch Covid-19 bùng phát, báo chí đã chuyển tải ngay thông điệp của Thủ tướng Chính phủ: “Chống dịch như chống giặc” tới đông đảo quần chúng nhân dân. Thông điệp này vừa mang tính hiệu triệu, vừa xác định nguyên tắc và tinh thần, thái độ đối với cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn