Cà Mau thay đổi kết luận thanh tra sau khi xảy ra nhiều chuyện “lùm xùm”

Sau khi Thanh tra tỉnh Cà Mau ban hành kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh thì xảy ra nhiều chuyện “lùm xùm”; dẫn đến thay đổi một số nội dung trong kết luận.

Thanh tra tỉnh Cà Mau tiếp tục thanh tra một số vấn đề có dấu hiệu sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau
Thanh tra tỉnh Cà Mau tiếp tục thanh tra một số vấn đề có dấu hiệu sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau

Ngày 11-10, thông tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết vừa thay đổi một số nội dung trong Kết luận thanh tra số 03/KL-TT, ngày 25-5-2020 (Kết luận số 03/KL-TT), về việc thanh tra  quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn tháng 1-2014 đến tháng 9-2019.

Theo đó, nội dung "Quỹ bảo hiểm xã hội hàng năm thu không đủ chi, ngân sách nhà nước phải bù để chi từ năm 2014 đến năm 2018 là 876,65 tỷ đồng". Nay sửa lại là "BHXH Việt Nam phải bù" khoản này chứ không phải là ngân sách Nhà nước.

Nội dung thay đổi khác là giảm thu vào ngân sách, số tiền hơn 640 triệu đồng. Cụ thể, tại Kết luận số 03/KL-TT ngày 25-5-2020, Thanh tra tỉnh kết luận phải thu hồi, nộp về ngân sách số tiền 2,651 tỷ đồng. Nay sửa đổi còn 2,083 tỷ đồng. Đơn vị được giảm nộp số tiền này là Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau. 

Ngoài ra, tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau có các vấn đề cần làm rõ như: xác định giá trị tài sản tại 7 đề án liên doanh liên kết; Xác định chi phí tích lũy lợi nhuận trong liên doanh liên kết; Vấn đề tự tổ chức đấu thầu dịch lọc thận mà không sử dụng dịch lọc đã được tỉnh tổ chức đấu thầu tập trung; Làm rõ công trình xây dựng 3,5 tỷ đồng mà không có hồ sơ;...

Tại Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau cần làm rõ việc mua sắm vật tư y tế, hóa chất với giá cao hơn giá mua tại một số tỉnh khác. 

Các vấn đề trên, Thanh tra từng kết luận có dấu hiệu sai phạm nhưng do chưa đủ điều kiện nên kiến nghị tỉnh giao cho các Sở tự thanh tra. Nay sửa đổi lại là Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục thanh tra làm rõ. 

Như tin đã đưa, sau khi Thanh tra tỉnh Cà Mau ban hành kết luận số 03/KL-TT thì xảy ra nhiều chuyện “lùm xùm”: Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau có văn bản kiến nghị Chánh thanh tra xem xét lại một số nội dung trong kết luận mà theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau thì một số nội dung trong kết luận chưa chính xác.

Ngoài ra, một thành viên Đoàn thanh tra này đã có báo cáo phản đối, gửi Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Thành viên này cho rằng việc thanh tra đã bỏ qua nhiều sai phạm, có dấu hiệu vi phạm Luật thanh tra.

Tin cùng chuyên mục