Các loại giấy tờ, phương thức giao dịch nào thay thế sổ hộ khẩu giấy?

Các loại giấy tờ, phương thức giao dịch nào thay thế sổ hộ khẩu giấy?

Bộ Công an cho hay, khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết hiệu lực, người dân có thể sử dụng căn cước công dân, sử dụng ứng dụng VNeID để sử dụng thay thế trong các giao dịch hành chính liên quan.

Các loại giấy tờ, phương thức giao dịch nào thay thế sổ hộ khẩu giấy? ảnh 1