Các ngành nghề đặc thù: Sẽ điều chỉnh những bất hợp lý trong tương quan tiền lương

Bộ Nội vụ đã cơ bản hoàn thiện việc soạn thảo “Đề án sửa đổi những bất hợp lý trong tương quan tiền lương và phụ cấp của các ngành tòa án, kiểm sát, quân đội, công an và chế độ, chính sách đối với cán bộ ngành tư tưởng, lý luận, báo chí”.

Vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước để thảo luận về đề án này. Phó Thủ tướng đã có những kết luận quan trọng.

Thứ nhất, đối với tiền lương và chế độ phụ cấp đối với ngành tòa án, kiểm sát. Theo quy định hiện hành về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề, cán bộ, công chức ngành tòa án, kiểm sát hiện đang hưởng các chế độ phụ cấp như cán bộ, công chức hành chính nói chung và chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề với các mức từ 15%-30% mức lương hiện hưởng.

Vì vậy, Phó Thủ tướng cho rằng, cần cân nhắc kỹ việc nâng thêm mức phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với cán bộ, công chức ngành tòa án, kiểm sát trong tình hình hiện nay để tránh tạo ra bất hợp lý mới về tương quan thu nhập với các ngành khác. Về chế độ phụ cấp thâm niên nghề, Ban chỉ đạo thống nhất là ngành tòa án, kiểm sát được áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên nghề. Về phụ cấp công vụ, cán bộ, công chức ngành tòa án, kiểm sát sẽ thực hiện như cán bộ, công chức hành chính.

Về chế độ trợ cấp tạm thời, Chính phủ sẽ xem xét, giải quyết chung đối với cán bộ, công chức có mức lương thấp, không giải quyết trợ cấp riêng cho từng ngành để đảm bảo tính thống nhất chung. Ngoài ra, việc thiết kế bảng lương riêng đối với cán bộ, công chức ngành tòa án, kiểm sát sẽ được xem xét, nghiên cứu khi mở rộng quan hệ tiền lương tối thiểu - trung bình - tối đa theo lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo đúng kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TƯ khóa X thông qua.

Thứ hai là tiền lương và phụ cấp đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Phó Thủ tướng kết luận, về nâng lương quân hàm đối với sĩ quan Quân đội nhân dân, thực hiện theo quy định hiện hành. Trường hợp đặc biệt, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ và quá trình công tác cụ thể.

Về bổ sung hệ số phụ cấp chức vụ đối với các chức danh Chính ủy (chính trị viên), Phó Thủ tướng đề nghị đưa vào nội dung “Đề án sửa đổi những bất hợp lý trong tương quan tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo giữa các chức danh cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể”, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Về các chế độ phụ cấp đặc thù quân sự và các lực lượng đặc biệt trong Công an nhân dân, đề nghị tổng hợp các kiến nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đưa vào Đề án trình Chính phủ xem xét, quyết định. Đối với việc áp dụng một số chế độ phụ cấp của cán bộ, công chức hành chính đối với lực lượng vũ trang, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xây dựng Đề án chi tiết trình Thủ tướng Chính phủ.

Thứ ba, về chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo, tuyên huấn của Đảng và lực lượng vũ trang. Phó Thủ tướng kết luận, chế độ , chính sách đối với cán bộ tuyên giáo, tuyên huấn cần nghiên cứu để bảo đảm phù hợp với chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước và cán bộ công tác tại các cơ quan của Đảng.

Đề nghị chưa nên quy định chế độ riêng mà nghiên cứu điều chỉnh nâng mức thù lao hiện nay áp dụng chung đối với giảng viên, báo cáo viên để tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho những người trực tiếp tham gia công tác này.

Quang Phương

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Mưa lớn, gió gào rú dữ dội tại các tỉnh miền Trung

Mưa lớn, gió gào rú dữ dội tại các tỉnh miền Trung

Do ảnh hưởng của bão số 9, từ rạng sáng 28-10, trên địa bàn các tỉnh miền Trung, nhất là Bình Định, Quảng Ngãi có gió giật mạnh, nhiều địa phương xảy ra mưa lớn. Tại đảo Lý Sơn, gió đã tăng cấp độ lên cấp 11 giật cấp 12, cấp 13.

Bút Sài Gòn

San sẻ với miền Trung

- Lại có cơn bão lớn đổ vô khúc ruột miền Trung. Cả các trung tâm dự báo khí tượng đến chuyên gia phân tích khí tượng độc lập đều có chung nhận định: bão sẽ rất mạnh. Vùng biển bão quét qua có nhiệt độ cao, hơi nước nhiều nên sẽ làm tăng sức tàn phá. Giờ chỉ mong đồng bào mình chống chọi bình an.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn