Cải tiến lề lối làm việc khoa học, hiệu quả

Ngày 12-10, tại TP Hải Phòng, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác văn phòng tỉnh ủy, thành ủy năm 2022. Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, chủ trì hội nghị.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đánh giá, trong 3 năm qua, Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện hoàn thành một khối lượng rất lớn công việc, với chất lượng ngày càng cao. Qua đó, giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trong điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, của các cấp ủy. 

Trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy tập trung làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp có chất lượng trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới, cải tiến lề lối làm việc khoa học, hiệu quả cao; quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn phòng cấp ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin cùng chuyên mục