Cần giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí

(SGGP).– Ngày 18-9, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo môi trường quốc gia năm 2013 với chủ đề “Môi trường không khí”. Đây là lần thứ 2 báo cáo môi trường quốc gia lựa chọn chủ đề “Môi trường không khí”.

Tại cuộc hội thảo, các đại biểu cho rằng, các thông tin, số liệu thu thập trong dự thảo báo cáo môi trường quốc gia chưa đầy đủ, có những số liệu chưa được cập nhật. Ban soạn thảo cần tập trung phân tích, làm rõ hơn chất lượng không khí tại các đô thị, các khu, cụm công nghiệp, làng nghề... Đồng thời, đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm kiểm soát và hạn chế các nguồn gây ô nhiễm không khí như tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động xây dựng và giao thông vận tải ứng dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn; tăng mật độ cây xanh tại các đô thị; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư...

ANH THƯ

Các tin, bài viết khác