Cảnh báo thế chấp bằng giấy chứng nhận nhà đất

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa gửi văn bản đến các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu về tăng cường biện pháp quản lý rủi ro khi nhận thế chấp tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất.

Sở dĩ có yêu cầu trên là vì thời gian gần đây, NHNN nhận được phản ánh của một số tổ chức tín dụng (TCTD) về việc các cơ quan có thẩm quyền thông báo hủy, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho cá nhân, hộ gia đình.

Nguyên nhân, các giấy chứng nhận nhà đất này đã vi phạm quy định tại Điều 64 Luật Đất đai năm 2013, do cơ quan có thẩm quyền cấp không đúng quy định và một số lý do khác. Trong số này, có cả giấy chứng nhận nhà đất đang là tài sản bảo đảm đã được thế chấp cho vay tại TCTD.

Theo đó, việc hủy, thu hồi giấy chứng nhận nhà đất đang được sử dụng trong quan hệ thế chấp tại ngân hàng đã ảnh hưởng đến quyền xử lý tài sản bảo đảm của bên cho vay khi khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn.

Để đảm bảo an toàn trong hoạt động cấp tín dụng, nhằm phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong trường hợp này, NHNN yêu cầu các TCTD nghiên cứu các quy định pháp luật về đất đai có liên quan như Luật Đất đai năm 2013; Nghị định 43/2014… để đánh giá đầy đủ rủi ro, kịp thời bổ sung hoàn thiện các quy định nội bộ về cấp tín dụng khách hàng.

Cụ thể, Nghị định 43/2014 quy định, UBND cấp có thẩm quyền phải thông báo việc thu hồi đất cho người sử dụng đất và đăng trên trang thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh, huyện. Các ngân hàng phải thường xuyên tham khảo thông tin về việc thu hồi đất do UBND có thẩm quyền thông báo, từ đó có biện pháp xử lý phù hợp.

Đối với các trường hợp cơ quan có thẩm quyền không thông báo đủ số ngày hủy giấy chứng nhận nhà đất để cấp mới cho người sử dụng với lý do bị mất, trong khi giấy chứng nhận nhà đất vẫn đang lưu giữ tại ngân hàng… thì ngân hàng cần phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền để tránh rủi ro.

Tin cùng chuyên mục