Cảnh sát PC&CC TPHCM: Cán bộ làm việc chậm trễ phải xin lỗi dân

Để tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC, đại tá Trần Thanh Châu, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC TPHCM vừa ký ban hành công văn cho các đơn vị trực thuộc Cảnh sát PC&CC TP yêu cầu thực hiện thư xin lỗi tổ chức, công dân khi giải quyết hồ sơ bị chậm trễ.

Theo đó, thủ trưởng các đơn vị phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp của UBND TP về chấn chỉnh, tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn TP. Đối với các trường hợp hồ sơ trễ hẹn, thủ trưởng đơn vị phải có thư xin lỗi cá nhân, tổ chức; nội dung thư xin lỗi phải thông tin về lý do trễ hẹn và hẹn ngày trả kết quả giải quyết.

Tham mưu xây dựng quy trình tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính

Ngoài ra, lãnh đạo Cảnh sát PC&CC TP cũng yêu cầu định kỳ ngày 25 hàng tháng, các đơn vị báo cáo những trường hợp trễ hẹn và thực hiện Thư xin lỗi tổ chức, công dân cho Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP. Giao Phòng Pháp chế, điều tra về xử lý cháy, nổ tiến hành kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị; thống kê, báo cáo giám đốc việc thực hiện thư xin lỗi của các đơn vị đồng thời đề xuất biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính chậm trễ thời hạn nhưng người đứng đầu đơn vị không thực hiện thư xin lỗi và không cam kết thời gian hoàn thành giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân có liên quan.

Việc thực hiện thư xin lỗi tổ chức, cá nhân khi trễ hẹn giải quyết thủ tục hành chính đã được nhiều đơn vị, địa phương thực hiện tốt thời gian qua. Trao đổi với chúng tôi, đại diện một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm vừa mở trên địa bàn quận Tân Phú cho biết chủ trương này của TP nói chung, của Cảnh sát PC&CC TP nói riêng là rất tốt, qua đó góp phần tích cực thúc đẩy việc cải cách hành chính và cải thiện hiệu quả thái độ tiếp dân của đội ngũ cán bộ công chức, cải thiện hiệu quả môi trường đầu tư cho TPHCM.

Bảo Nhân

Các tin, bài viết khác

Giao thông vận tải

Quy hoạch kiến trúc

Phát triển bền vững

Thích ứng với biến đổi khí hậu

Nhiều giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu

Theo Sở TN-MT TPHCM, thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp, TPHCM đã và đang triển khai nhiều kế hoạch hành động để ứng phó. Đơn cử như trong lĩnh vực công nghiệp, thành phố thực hiện công tác kiểm toán năng lượng, xây dựng mô hình quản lý năng lượng ở doanh nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng trên 6 triệu kWh/năm.