Chất lượng môi trường TPHCM từ ngày 20-9-2006 đến 25-9-2006

I. Chỉ số chất lượng không khí (AQI)   

 

Ngày

 

20-9

21-9

22-9

23-9

24-9

25-9

26-9

AQI

Ven đường

96

97

118

134

65

89

Dân cư

84

74

59

90

44

124

 

Chú thích

 
Chú thích 0-50:chất lượng tốt, 51-100: trung bình, 101-200: kém, 201-300: xấu, 301-500: nguy hại

II. Chất lượng nước sông Sài Gòn - Đồng Nai

Bảng thông tin môi trường thành phố Hồ Chí Minh (ngày 1 và 8-9-2006)
Thông số đặc trưng chất lượng nước sông Sài Gòn - Đồng Nai tại một số trạm quan trắc.

Thông số

Trạm

Phú Cường

Hóa An

Phú An

Nhà Bè

Tam Thôn Hiệp

Lý Nhơn

TCVN 5942
- 1995
Mức A

TCVN 5942
- 1995
Mức B

pH

4,9

6,8

6,2

6,4

6,9

6,5

6 - 8,5

5,5 - 9

DO (mg/l)

0,6

5,0

2,0

2,1

3,5

3,7

e'' 6

e'' 2

COD (mg/l)

4

4

10

2

3

3

<10

<35

BOD5 (mg/l)

2

2

6

2

2

1

<4

<25

Dầu mỡ (mg/l)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

không

0,3

Coliform
(MPN/100ml)

230

-

4.300

4.300

4.300

700

5.000

10.000

 
Ghi ghú: Dấu (-) là mẫu không xác định.

Minh Xuân

Các tin, bài viết khác