Chỉ số chất lượng không khí (AQI)

Chỉ số chất lượng không khí (AQI)
(từ ngày 3-1-2007 đến ngày 9-1-2007)

Các thông số đặc trưng chất lượng nước sông Sài Gòn - Đồng Nai
Tại một số trạm quan trắc (ngày 1 và 8 tháng 1-2007)


 
 

Các tin, bài viết khác