Chỉ số chất lượng không khí (AQI) (từ ngày 11-10-2007 đến ngày 17-10-2007)

I. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) (từ ngày 11-10-2007 đến ngày 17-10-2007)

Ngày

11-10

12-10

13-10

14-10

15-10

16-10

17-10

AQI

Ven đường

154

155

145

149

196

198

196

Dân

51

71

60

37

49

57

Chú thích

0-50: Chất lượng tốt; 51-100: Trung bình; 101-200: Kém; 200-300: Xấu; 301-500: nguy hại


II. Chất lượng nước ngầm ở TP Hồ Chí Minh quý 3-2007
Các thông số đặc trưng tại một số trạm quan trắc

Nguồn: Chi cục Bảo vệ Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất