Dự án Nâng cấp đô thị TP

Chi trả tiền bồi thường trước cho các hộ dân

(SGGP).- UBND TPHCM vừa yêu cầu Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị TP và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nâng cấp đô thị TP; sớm giải ngân vốn ODA để đưa các công trình vào hoạt động.

Để đảm bảo nguồn vốn thực hiện và đẩy nhanh tiến độ dự án, TP yêu cầu: các quận liên quan chi trả trước tiền bồi thường cho các hộ dân có nhu cầu từ ngân sách của quận; Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM phải đảm bảo phân bổ đủ vốn cho các địa phương đang triển khai dự án thành phần số 2 và số 4 để giải ngân trong quý 1 và 2-2011; các sở-ngành liên quan cần đảm bảo quỹ nhà tái định cư theo nhu cầu của từng quận và phù hợp với điều kiện thực tế của hộ dân; Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị chấn chỉnh hoạt động thi công của các nhà thầu.

Nếu nhà thầu vi phạm các hoạt động xây dựng nhiều lần mà không khắc phục sẽ bị cấm tham gia các công trình đầu tư từ vốn ngân sách của TP. UBND TPHCM cũng quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành để phối hợp xử lý các vấn đề về công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án này.

V.QUÂN

Các tin, bài viết khác