Chọn chủ đầu tư mới thực hiện Khu tái định cư Bình Hưng Hòa

Để thực hiện Dự án khu tái định cư Bình Hưng Hòa tại huyện Bình Chánh phục vụ các dự án thoát nước trên địa bàn TP, UBND TPHCM vừa giao cho Sở Xây dựng phối hợp với UBND quận Bình Tân lựa chọn chủ đầu tư phù hợp; hoặc đề xuất đấu thầu công khai rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm tìm chủ đầu tư thay cho Công ty Thoát nước đô thị đang thực hiện dự án. UBNDTP yêu cầu chủ đầu tư được chọn phải tự huy động vốn để thực hiện dự án theo phương thức sau khi xây dựng xong sẽ bàn giao lại cho TP một phần quỹ nhà, đất để phục vụ chương trình tái định cư của TP. Đồng thời hoàn trả lại chi phí chuẩn bị đầu tư trên cơ sở khối lượng đã hoàn tất của Công ty Thoát nước đô thị.

N.NG.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất