Điểm đen thị trường

trước số nhà 78 đường Hùng Vương, phát hiện một xe máy vận chuyển 800 gói thuốc Jet và 2.400 đĩa CD không nhãn kiểm soát do ông Phan Văn Thông làm tài xế