Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Phải đưa nghị quyết Đảng đến từng người dân

Ngày 23-6, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã về làm việc với tỉnh Cà Mau. Chủ tịch nước đã đi thăm một số gia đình chính sách, gia đình có công với nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau, ân cần thăm hỏi, động viên bà con vượt qua khó khăn trước mắt nhằm sớm ổn định cuộc sống.

Thăm các huyện Phú Tân, Cái Nước, Chủ tịch nước khen ngợi các Đảng bộ thời gian qua đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo, lãnh đạo toàn dân phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Thăm lực lượng vũ trang địa phương, Chủ tịch nước lưu ý, lực lượng vũ trang phải nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cao độ để bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm và tặng quà bà Nguyễn Thị Út, mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Của, ở thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Cà Mau đã có nhiều cố gắng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2011. Đặc biệt, xuất khẩu thủy sản đứng hàng đầu cả nước với giá trị kim ngạch trên 800 triệu USD/năm, sản lượng lương thực đạt trên 450.000 tấn, thu ngân sách năm 2011 trên 2.600 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người trên 1.100 USD đã cho thấy kinh tế của Cà Mau có bước phát triển đáng kể.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2011 là năm đầu tiên cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, rất có ý nghĩa. Muốn nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, tại Cà Mau cũng như trên cả nước không chỉ có cán bộ, đảng viên quán triệt nghị quyết, mà người dân cũng phải học, hiểu nghị quyết của Đảng, như vậy nghị quyết của Đảng mới có sức lan tỏa trong toàn bộ đời sống xã hội.

Chủ tịch nước chỉ đạo tỉnh Cà Mau phải biết tranh thủ tận dụng thời cơ, đẩy lùi nguy cơ; chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, không trông chờ vào trung ương. Lợi thế, tiềm năng của Cà Mau rất phong phú, đa dạng, vì vậy Cà Mau cần phải chọn khâu đột phá để phát triển. Chủ tịch nước nhắc nhở, hiện nay cơ sở hạ tầng của tỉnh Cà Mau còn yếu kém, tỷ lệ hộ nghèo cũng còn cao, vì vậy chính quyền địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác xóa đói giảm nghèo; quan tâm nhiều hơn nữa đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo để bổ sung thêm nhiều nhân tài cho đất nước.

Trong phát triển công  nghiệp hóa, hiện  đại hóa đất nước, Cà Mau có khu công nghiệp khí - điện - đạm, đây là tiền đề làm đòn bẩy thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, tỉnh nên có chính sách hợp lý, hấp dẫn nhằm thu hút thêm nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn để tiếp tục đầu tư hoàn thành chương trình cầu nông thôn, đường giao thông về trung tâm xã.

Phạm Thục


Phát huy vai trò của trí thức, văn nghệ sĩ

(SGGP).- Ngày 23-6, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lớp nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ TPHCM cho gần 200 văn nghệ sĩ, trí thức và chuyên gia nghiên cứu tiêu biểu ở TPHCM.

Tại lớp học, các đại biểu nghe báo cáo và thảo luận về các văn kiện quan trọng của Đại hội XI của Đảng như: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) tại Đại hội XI của Đảng, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (bổ sung, sửa đổi)…

Sau khi trình bày khái quát những nội dung nổi bật và những vấn đề mới trong Báo cáo chính trị, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, khẳng định, giới trí thức, văn nghệ sĩ có vai trò rất lớn trong việc quán triệt, truyền tải, đưa các tư tưởng, quan điểm trong các văn kiện Đại hội XI vào đời sống một cách sinh động, thiết thực, góp phần làm cho văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Việc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết lần này không chỉ giúp cho giới trí thức, văn nghệ sĩ TPHCM nâng cao nhận thức đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - văn hóa mà còn là cơ sở để sáng tác, phản ánh đúng sự thật, đưa các tác phẩm đi vào công chúng; có thêm nhiều phát minh, sáng kiến khoa học công nghệ, qua đó góp phần thực hiện 6 công trình, chương trình mang tính đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đại hội IX của Đảng bộ TPHCM đã đề ra.

Tại lớp học, các đại biểu có điều kiện nghiên cứu, thảo luận nhiều nội dung liên quan vấn đề văn hóa, văn nghệ; tìm hiểu các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, định hướng phát triển văn hóa trong tình hình mới, phù hợp đòi hỏi phát triển chung của đất nước; đồng thời đóng góp ý kiến hoàn chỉnh dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy TPHCM thực hiện Nghị quyết XI của Đảng.

T.Sơn


Chọn đúng người, mời đúng việc

Nhân đợt nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ TPHCM, PV Báo SGGP đã trao đổi với một số văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu về những giải pháp nhằm đưa nghị quyết Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

  • TS TỐNG ĐÌNH HÙNG (Viện Nghiên cứu phát triển giao thông): Tin dùng và bảo vệ nhân tài

Trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ TPHCM đều nhấn mạnh đến “trọng dụng nhân tài”. Tôi cho rằng, việc trọng dụng nhân tài phải hợp lý, tức là “tùy tài mà sử dụng”, tuyển dụng nhân tài phải căn cứ vào ưu thế về tố chất nhân cách, sở trường tài năng của đối tượng mà bố trí, bổ nhiệm chức trách phù hợp để vừa phát huy được tối đa tài năng của nhân tài, vừa giúp nhân tài tiếp tục phát triển và cống hiến. Phải chú ý đến những khác biệt về khuynh hướng tài năng, về mức độ trí lực, về nhân cách, về tố chất thể lực... trong việc bố trí, sử dụng nhân tài; không nên lẫn lộn giữa nhân tài về chuyên môn khoa học, kỹ thuật hoặc văn học, nghệ thuật với nhân tài về lãnh đạo, quản lý. Khắc phục tình trạng thu hút nhân tài theo kiểu phong trào như một số địa phương đang thực hiện, gây lãng phí nhiều mặt cho nhân tài và xã hội.

Để thu hút được nhân tài vào làm việc trong khu vực công, phải tạo được môi trường công tác và điều kiện làm việc tốt như: không khí làm việc dân chủ, công khai, minh bạch; phương tiện làm việc, điều kiện thông tin nhanh, kịp thời, đầy đủ; đảm bảo cho nhân tài có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong lĩnh vực hoạt động của mình cũng như có một số “quyền” nhất định trong tự do tư tưởng, điều kiện làm việc, cơ hội cống hiến, chấp nhận một số “tật”. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi về tổ chức, pháp lý và các điều kiện vật chất, tinh thần để nhân tài có thể bộc lộ và phát huy cao nhất tài năng của mình; tin dùng, trao trách nhiệm tương xứng cho nhân tài, đồng thời bảo vệ nhân tài.

  • Họa sĩ PHẠM ĐỖ ĐỒNG (Hội Mỹ thuật TPHCM): Tuyên truyền nghị quyết phải cụ thể và đơn giản

Để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, chương trình hành động cần ưu tiên những lĩnh vực cấp bách giải quyết, phân định mốc thời gian hoàn thành, đặc biệt là khâu phân công cán bộ chỉ đạo. Muốn vậy, trước hết đội ngũ báo cáo viên phải được lựa chọn cẩn thận, phải gồm những người am hiểu lý luận, có khả năng truyền đạt trong sáng, dễ hiểu, có sức thuyết phục, tạo được niềm tin cho cán bộ đảng viên và nhân dân. Khi đó, sức mạnh tư tưởng của nghị quyết sẽ có giá trị to lớn trong thực tiễn cuộc sống. Ngoài ra, quá trình truyền đạt nghị quyết phải chú trọng quan điểm thực tiễn, thiết thực, hiệu quả, không hình thức.

Người dân rất tin tưởng ở Đảng và quan tâm đến việc học tập, triển khai nghị quyết, nhưng sức mạnh lôi cuốn, hấp dẫn người dân là sự chuyển biến trong đời sống hàng ngày, đặc biệt phải tuyên truyền cụ thể, trung thực về tình hình đất nước, kể cả những vấn đề nhạy cảm như diễn biến gần đây liên quan đến Trung Quốc. Cách tuyên truyền thực hiện nghị quyết phải chi tiết từng vấn đề và tùy từng đối tượng cụ thể mà tuyên truyền.

  • Nhà giáo Nhân dân UYÊN HUY: Cần đầu tư cho không gian văn hóa

Điểm nổi bật mà tôi tâm đắc là 6 chương trình đột phá mà Đảng bộ TPHCM xác định cần phải tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, cải cách hành chính, giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường... tiếp tục là những nội dung cần tạo đột phá để người dân yên tâm sinh sống, nâng cao hơn chất lượng sống. Tuy nhiên, để đưa TPHCM phát triển như mong muốn, cần sớm triển khai nghị quyết thành các chương trình hành động cụ thể để từ đó khắc phục những hạn chế, yếu kém liên quan đến các vấn đề của đời sống đô thị.

Điều quan trọng nhất hiện nay là chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật và những yếu kém để khắc phục bằng các chương trình hành động thật cụ thể và quyết liệt thực hiện. Tôi đề cập đến một vụ việc cụ thể thôi, đó là lời hứa mà lãnh đạo TP đã từng hứa với giới văn nghệ sĩ là trong tương lai rất gần, TPHCM sẽ có một bảo tàng mỹ thuật hiện đại, tiên tiến đặt ở khu Thủ Thiêm. Nếu TPHCM quyết tâm làm được điều này, anh em văn nghệ sĩ sẽ ủng hộ hết mình, tích cực tham gia quảng bá bộ mặt TPHCM ra khu vực và thế giới, bởi đầu tư cho không gian văn hóa là một đầu tư đúng hướng và hiệu quả sẽ lan tỏa.

  • Ths LÊ THÚY HOÀN (Đại học Kinh tế TPHCM): Thực hiện chu trình công nghệ khép kín

Trong Chương trình hành động của Thành ủy TPHCM thực hiện Nghị quyết XI của Đảng, tôi tâm đắc nội dung: Khi đổi mới mô hình tăng trưởng phải theo quan điểm “phát triển hiện đại, bền vững”, trong đó đặc biệt coi trọng đến môi trường sống - một vấn đề cấp bách, sống còn hiện nay. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đụng chạm đến các vấn đề phức tạp trong quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Trong một thời gian dài, chúng ta chưa quan tâm đúng mức đến hiệu quả của tài nguyên thiên nhiên, từ khâu khai thác chế biến, đến xử lý các chất thải trong quá trình sản xuất phù hợp với yêu cầu sinh thái. Tôi đề nghị TPHCM cần chú trọng hơn nữa việc gắn sản xuất với chức năng tái sản xuất các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Cụ thể là phải thay thế phương thức sử dụng các nguồn tài nguồn thiên nhiên từ bề rộng sang bề sâu, cố gắng sử dụng tối đa các tính năng vốn có của nó để sao cho khi thải ra khỏi quá trình sản xuất, những chất thải đó, các sinh vật khác có thể sử dụng được, môi trường có thể tiếp nhận được và xử lý được như những chất thải của các sinh vật tự nhiên khác.

Nói cách khác là thực hiện phương pháp chu trình công nghệ khép kín, nghĩa là đưa các chất thải của sản xuất vào lĩnh vực tiêu dùng của sản xuất, tăng cường cái gọi là “công nghệ khô”, khử các chất độc hại bằng sinh học.

Tuấn Sơn – Hồng Hiệp

Các tin, bài viết khác