Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Phải có kế hoạch cụ thể để cải thiện các chỉ số cải cách hành chính

Nhận xét các chỉ số cải cách hành chính của TPHCM cải thiện chậm, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương phân tích, đưa ra các giải pháp cụ thể để cải thiện rõ nét trong năm 2024.

Sáng 10-5, UBND TPHCM tổ chức hội nghị phân tích kết quả các chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của thành phố.

viber_image_2024-05-10_08-48-13-350.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận xét xếp loại các chỉ số cải cách hành chính của TPHCM những năm qua cải thiện khá chậm. Hiện nay, TPHCM đang ở nhóm dưới trong số 63 tỉnh, thành, chưa ngang tầm, chưa xứng với nỗ lực của thành phố thời gian qua.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đại biểu phân tích, đánh giá làm rõ vì sao thành phố đã nỗ lực nhiều, đã quyết tâm, tập trung nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn. Từ đó, đề ra giải pháp cụ thể để cải thiện trong năm nay.

Đồng chí Phan Văn Mãi đặt chỉ tiêu năm 2024, TPHCM phải cải thiện rõ nét hơn các chỉ số này so với năm 2023. Theo đồng chí, mục tiêu TPHCM trong nhóm 10-15 tỉnh, thành phố đứng đầu về các chỉ số cải cách hành chính đã được đặt ra từ đầu. Vì vậy, thành phố phải hướng đến mục tiêu này, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có kế hoạch cụ thể triển khai trong thời gian tới.

viber_image_2024-05-10_08-48-11-320.jpg
Đồng chí Phan Văn Mãi phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Kiều Thanh Hương cho biết, theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ năm 2023, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của TPHCM đạt 86,97 điểm, xếp hạng 33/63 tỉnh, thành phố (tăng về điểm số và thứ hạng, đạt 8/8 lĩnh vực đều cao hơn mức trung bình của cả nước). Kết quả này cũng tăng 3 bậc so với năm 2022 (đạt 84,70 điểm, xếp hạng 36/63) và tăng 10 bậc (đạt 86,05 điểm, xếp hạng 43/63) so với năm 2021.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhìn nhận TPHCM tuy có tăng về điểm và thứ hạng nhưng kết quả chưa cao, chưa đạt được chỉ tiêu vào nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước đối với chỉ số này.

Về chỉ số khảo sát hài lòng (SIPAS) và điều tra xã hội học, ngày 4-1, TPHCM đã hoàn thành công tác thực hiện điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của thành phố. Kết quả điểm khảo sát điều tra xã hội học năm 2023 của TPHCM đạt 16,89/22 điểm, xếp hạng 59/63 tỉnh, thành phố. Như vậy, so với năm 2022 (kết quả đạt 15,74/22, xếp hạng 63), điểm khảo sát điều tra xã hội học của TPHCM đã tăng 1,15 điểm (tăng 4 hạng).

viber_image_2024-05-10_08-48-08-237.jpg
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Kiều Thanh Hương báo cáo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm 2023, kết quả chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của TPHCM đạt 81,78%, xếp hạng 36/63 tỉnh, thành phố. Như vậy, so với năm 2022 (kết quả đạt 78,38%, xếp hạng 43/63), mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2023 tăng 3,4% (tăng 7 hạng so với năm 2022).

Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, kết quả chỉ số cải cách hành chính của TPHCM có cải thiện hơn ở 2/8 nội dung đạt thấp nhiều năm liền (lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy và cải cách chế độ công vụ). Tuy nhiên, thành phố vẫn chưa bứt phá rõ nét. Nguyên nhân là lĩnh vực cải cách thể chế, tiếp tục xếp thứ hạng thấp nhiều năm liền, tập trung ở công tác xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị chưa kịp thời, triệt để.

viber_image_2024-05-10_08-48-10-992.jpg
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý của thành phố rất lớn, tỷ lệ hồ sơ được công khai kết quả giải quyết trên Cổng dịch vụ công của TPHCM còn quá thấp so với các tỉnh, thành phố khác. Lĩnh vực xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số có nhiều chỉ tiêu TPHCM chưa đạt theo yêu cầu: cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, số hóa dữ liệu….

Qua phân tích, Sở Nội vụ TPHCM đề xuất thường xuyên kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân; giám sát, phản biện xã hội về kết quả đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) tại các sở, ban, ngành và UBND các cấp.

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền vào từng lĩnh vực cụ thể gắn với công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp kiện toàn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thu gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập.

viber_image_2024-05-10_08-48-09-550.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội bộ, giảm bớt khâu trung gian; đảm bảo tiến độ số hóa hồ sơ, đồng bộ dữ liệu. Tiếp tục rà soát, tháo gỡ những rào cản về thể chế, cơ chế; xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, thời gian thực hiện để tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Sở Nội vụ cũng kiến nghị tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, thực hiện chuẩn mực quy tắc ứng xử; khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức không dám tham mưu, không dám đề xuất, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Tin cùng chuyên mục