Chưa giải tỏa xong 2 khu xử lý rác

(SGGP).- Theo tiến sĩ Nguyễn Trung Việt, Trưởng phòng Quản lý chất thải rắn thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM, 2 khu xử lý rác lớn nhất của TP là Phước Hiệp (Củ Chi) và Đa Phước (Bình Chánh) vẫn chưa được giải tỏa theo đúng quy hoạch. Điều này tuy không gây khó khăn cho việc tiếp nhận rác của TP nhưng đã làm chậm tiến độ triển khai các dự án tái chế rác.

(SGGP).- Theo tiến sĩ Nguyễn Trung Việt, Trưởng phòng Quản lý chất thải rắn thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM, 2 khu xử lý rác lớn nhất của TP là Phước Hiệp (Củ Chi) và Đa Phước (Bình Chánh) vẫn chưa được giải tỏa theo đúng quy hoạch. Điều này tuy không gây khó khăn cho việc tiếp nhận rác của TP nhưng đã làm chậm tiến độ triển khai các dự án tái chế rác.

Trong đó, khu xử lý rác Phước Hiệp rộng 640 ha (theo quy hoạch trước đây rộng 880 ha) mới giải tỏa được hơn 50%, khu xử lý rác Đa Phước rộng 128 ha nhưng còn tới gần 50 ha chưa được giải tỏa. Hầu hết các khu vực chưa được giải tỏa này thuộc các khu đất để xây dựng nhà máy tái chế rác thành phân compost, tái chế nhựa… của các doanh nghiệp như Tâm Sinh Nghĩa, Công ty Xử lý chất thải rắn Việt Nam…

Riêng khu xử lý rác tại Thủ Thừa (Long An) do TPHCM và tỉnh Long An hợp tác, xây dựng, rộng 1.760ha đã giải tỏa xong nhưng việc đầu tư chưa được triển khai. Theo quy định, đây là khu xử lý rác không chỉ cho TPHCM mà còn cho toàn bộ vùng TPHCM.

A.Nhiên