Chưa xử lý nhiều doanh nghiệp gây ô nhiễm nặng

(SGGP).- Bộ TN-MT cho biết, hiện trạng ô nhiễm môi trường đã đến mức rất đáng lo ngại. Thống kê đến nay, cả nước phát sinh khoảng 44 triệu tấn chất thải rắn đô thị. Hơn 70% trong tổng lượng chất thải rắn được xử lý bằng biện pháp chôn lấp nên nguy cơ phát sinh ô nhiễm rất cao. Về ô nhiễm không khí, diễn biến tại các đô thị lớn từ năm 2005 đến nay liên tục tăng.

Riêng nồng độ bụi tại các nút giao thông lớn của TP Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Quảng Ninh luôn vượt tiêu chuẩn cho phép từ 2 - 3 lần. Về chất lượng nguồn nước, ba lưu vực sông Cầu, Nhuệ - Đáy và Đồng Nai đang bị ô nhiễm cục bộ bởi chất thải hữu cơ, chất thải rắn lơ lửng, hàm lượng BOD5 vượt ngưỡng cho phép. Cá biệt có những điểm chỉ số kim loại nặng, dầu mỡ, vi sinh xấp xỉ ngưỡng cho phép vào mùa khô. Không chỉ vậy, cả nước còn 56 doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm nghiêm trọng không thể xử lý được…

Xuân Minh

Các tin, bài viết khác