Chuyển đổi mục đích đất trồng rừng, phải có phương án trồng rừng thay thế

(SGGPO).- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa họp trực tuyến với Ban chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng và các địa phương để kiểm điểm và đánh giá kết quả trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác.

Tình hình thực tế tại các địa phương cho thấy, trong gần 68.000 ha rừng chuyển đổi mục đích khác đến nay, diện tích trồng rừng thay thế mới đạt thấp, trồng thay thế chỉ được 16.000 ha, đạt 24%. Trong đó, khó khăn nhất là các dự án chuyển sang mục đích xây dựng công trình công cộng, diện tích rừng phải thay thế từ việc xây dựng các công trình này trên 30.000 ha nhưng mới trồng thay thế được 8,2%. Các dự án thủy điện là gần 18.000 ha, đến nay trồng rừng thay thế đạt trên 51%; các dự án chuyển sang mục đích kinh doanh là 20.000 ha, trồng thay thế mới được 22%.

Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương nhất quyết phải đảm bảo mục tiêu, kế hoạch mà Quốc hội, Chính phủ đã đề ra. “Từ nay trở đi, các dự án mới khi phê duyệt đầu tư, báo cáo khả thi thì phải có phương án trồng rừng thay thế, quỹ đất cụ thể…Đây là một nội dung quyết định tính khả thi của dự án, nếu diện tích trồng bù quá lớn, hoặc không có quỹ đất thì coi như dự án này không hiệu quả về kinh tế xã hội, không khả thi thì sẽ bị loại ngay", Phó Thủ tướng kiên quyết yêu cầu.

Với các dự án thủy điện đã vận hành, Phó Thủ tướng yêu cầu trước hết phải nghiêm chỉnh triển khai và đảm bảo yêu cầu đặt ra về diện tích trồng rừng thay thế theo đúng lộ trình, báo cáo Quốc hội trong kỳ họp tới theo chương trình giám sát dự kiến. Đối với các dự án mới hoặc sắp đưa vào cũng sẽ được rà soát, có lộ trình phương án cụ thể. Bộ Công thương và Bộ NN-PTNT theo dõi việc thực hiện trồng rừng thay thế này. Chủ đầu tư nào không thực hiện thì xem xét rút giấy phép hoạt động.

PHAN THẢO 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất