Có những hợp đồng tranh chấp trị giá hàng trăm triệu USD

Thông tin từ Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), đơn vị này đã gặp các hợp đồng tranh chấp sử dụng mẫu FIDIC với trị giá tranh chấp 100 - 250 triệu USD. Hợp đồng FIDIC là những mẫu phổ biến nhất được sử dụng trong hợp đồng xây dựng quốc tế trên thế giới.

Tại Việt Nam, việc áp dụng mẫu hợp đồng FIDIC cho hoạt động xây dựng phổ biến tại các dự án ODA, dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), dự án sử dụng vốn tư nhân, dự án đấu thầu quốc tế của một số doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ Xây dựng, cho biết mẫu hợp đồng FDIC được Chính phủ khuyến khích sử dụng tại các dự án có vốn nhà nước (theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng). Thế nhưng, việc áp dụng mẫu hợp đồng FIDIC tại Việt Nam đòi hỏi nhiều tổ chức, doanh nghiệp cần quan tâm tìm hiểu kỹ để tránh các tranh chấp.

VIAC thông tin, số lượng tranh chấp xây dựng đưa ra giải quyết bằng trọng tài và hòa giải tại VIAC ngày càng tăng, với những vụ tranh chấp có trị giá lớn và độ phức tạp ngày càng cao. Đáng chú ý, phần lớn các tranh chấp từ các hợp đồng theo mẫu FIDIC đều có điều khoản trọng tài, phương thức giải quyết tranh chấp thay thế khả thi cho các tranh chấp xây dựng.

Các tranh chấp này được phân ra làm 2 loại, gồm tranh chấp liên quan đến bàn giao mặt bằng và tranh chấp giao diện, phối kết. Mặt khác, các luật sư cũng gặp những tranh chấp khác như tranh chấp trong thanh toán, trượt giá, lạm phát... 

Tin cùng chuyên mục