Sắp ra mắt chi nhánh Viện Trọng tài Anh tại Việt Nam

Viện Trọng tài Anh (CIArb) và Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) là 2 đơn vị đã có nhiều hoạt động phối hợp, phổ biến, đào tạo về trọng tài thương mại trong thời gian qua. CIArb vừa tổ chức buổi trao đổi, đóng góp ý kiến về việc thành lập chi nhánh của CIArb tại Việt Nam. 

CIArb là một tổ chức quốc tế nỗ lực thúc đẩy hoạt động tìm hiểu, học tập về trọng tài thương mại theo định hướng chuyên sâu và hiệu quả. CIArb đặt ra 4 điểm chính trong chiến lược phát triển gồm: Thương hiệu - Tiêu chuẩn; Đào tạo; Kết nối thành viên và Nguồn lực. CIArb có trụ sở đăng ký tại Anh, với hơn 16.000 thành viên và 40 chi nhánh tại 133 quốc gia, hoạt động với mục đích hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển tất cả các hình thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án.

Theo ông Anthony Abrahams, Giám đốc điều hành CIArb, việc chuẩn bị, thúc đẩy các hoạt động xã hội cũng như pháp lý ở các chi nhánh là rất cần thiết. Hiện nay, nhận thức về giải quyết tranh chấp bằng phương thức giải quyết tranh chấp thay thế ngày càng nhiều; điều này khiến nhu cầu tìm hiểu, khai thác cũng ngày càng tăng cao.

Để cung cấp những dịch vụ tốt nhất, các chi nhánh phải có sự thu thập, truyền tải rộng rãi thông tin về trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế đến cộng đồng một cách thường nhật. 

Liên quan đến việc thành lập ban thường trực, danh sách ban thường trực được chỉ định và đồng thuận bởi CIArb. Các thành viên cho rằng, nhằm đảm bảo tính địa phương, 50% thành viên trong ban nên là người Việt Nam. Các thủ tục, quy định vẫn tuân theo quy trình của CIArb nhưng sẽ bị giới hạn bởi luật Việt Nam ở một vài khía cạnh. 

Tin cùng chuyên mục