Nâng cao kiến thức pháp lý cho doanh nghiệp

Ngày 18-10, tại TPHCM, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức diễn đàn “Pháp luật Việt Nam và Doanh nghiệp trong xu thế hội nhập”. Mục đích nhằm nâng cao kiến thức pháp lý cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Theo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, nước ta đã là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), là thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á, thành viên Cộng đồng kinh tế ASEAN…

Hệ thống pháp luật Việt Nam đã từng bước được điều chỉnh để tương thích với các hiệp định mà Việt Nam ký kết, song phương cũng như đa phương. Chính việc gia nhập các hiệp định thương mại này đặt ra những vấn đề pháp lý mà các doanh nghiệp trong nước cần nắm bắt đầy đủ, hiệu quả, đồng thời vận dụng linh hoạt để tồn tại trong bối cảnh nền kinh tế cạnh tranh khốc liệt.

Diễn đàn là buổi gặp gỡ, trao đổi nhằm cập nhật các kiến thức mới cho đội ngũ luật sư, cũng như giúp các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn.